Bostäder

Vårt bostadsbestånd är centrerat till Storstockholm, Uppsala & Örebro. Som bostadshyresgäst kan du hitta relevant info om trivselregler och felanmälan på denna sida.

Att vara hyresgäst innebär både frihet och ansvar.

Som hyresgäst ansvarar du till exempel för att betala din hyra i tid och att ta hand om din lägenhet på ett bra sätt, medan vi som hyresvärd bland annat bär ansvar för lägenhetens och fastighetens säkerhet, skick och underhåll.

Vi vet att trygghet och trivsel är viktigt för våra hyresgäster, därför arbetar vi utifrån såväl kortsiktiga som långsiktiga perspektiv med att hålla våra fastigheteri gott skick.

Vi är dock inte alltid på plats i alla fastigheter och kan se allt som kan behöva åtgärdas, det gör dig som hyresgäst särskilt viktig för oss. Du är våra ögon

Vi blir glada om du hjälper oss genom att tala om när du ser att något inte fungerar som tänkt, det är lättare för oss att åtgärda eventuella brister om vi vet att de behöver åtgärdas.

Läs våra trivselregler här (PDF)

Felanmälan

Mofast arbetar tillsammans med Hus-skötsel AB när det gäller fastighetsskötsel. Hus-skötsels fastighetsskötare ronderar er fastighet en gång i veckan. Ni är välkomna att ställa frågor och komma med synpunkter när ni ser fastighetsskötarna.

Felanmälan görs på följande sätt

Som hyresgäst bosatt på Skrinvägen 1-11, Karmstolsvägen 14-24, Fastlagsvägen 15-17, Porfyrvägen 15-19, Mössebergsvägen 4-6, Kebnekaisevägen 2-4, Johan Printz Väg 32-34 och Vasavägen 18 kan du genomföra felanmälningar via länken nedan. Resterande hyresgäster genomför sina felanmälningar via anvisade kontaktpersoner som kan återfinnas i avtalet.

www.husskotsel.se

Under fliken felanmälan väljer du fastigheten du bor i från listan till höger.

Telefon – dagtid

Vardagar mellan 07:00 – 16:00
08-402 28 70

Telefon – akuta ärenden

Akuta ärenden kvällar och helger (Jour)
08-402 28 70

Läs mer på informationsanslagen i trapphusen. Normalt åtgärdas fel vid nästkommande besök alternativ efter överenskommelse med er som hyresgäst. Akuta ärenden åtgärdas snarast möjligt.