Trivselregler i fastigheten

Våra trivselregler

Vi vill erbjuda våra hyresgäster ett tryggt och trivsamt boende. Att bo nära sina grannar är för det mesta trevligt men det kräver också att vi visar hänsyn till varandra. Det är hyreslagen som bestämmer vad som gäller för boende i hyreslägenhet. Hyresgästen ska bevara “sundhet, ordning och gott skick” i fastigheten. För att förtydliga lagtexten har vi tagit fram en rad punkter för ordning och trivsel. Du som hyresgäst ansvarar även för att övriga familjemedlemmar och gäster följer reglerna. Mofast uppmanar samtliga att följa dessa trivsel regler för allas trevnad. Överträdelser av trivsel reglerna kommer att resultera i extraavgifter för den boende.

Sopor

Soppåsar ska slängas i korrekt kärl på anvisad plats i fastigheten. Ifall kärl för grovsopor som kartong och glas saknas skall dessa slängas på närmaste återvinningsstation. Det är inte tillåtet att slänga dessa sopor i hushållskärlen. Se till att stänga/låsa kärlet efter att du slängt dina sopor, för att undvika att fåglar eller andra skadedjur drar sig till fastigheten. Det är inte heller tillåtet att ställa ut sina sopor i trappuppgång eller annat allmänt utrymme.

Balkong, altan och fönster

Balkongen tillhör lägenheten och är hyresgästens ansvar. Observera att det är förbjudet att borra i fasaden.

Se till att inte förvara mattor eller dylikt på balkongen under vintern, dessa kan frysa och skapa sprickor i betongen. Det är bra om du själv kan minska mängden snö på balkongen. Skotta ej ned snö på en grannes balkong.

Håll din uteplats fri från snö och is. Lämna inte fönster och dörrar öppna så att vatten- och frysskador kan uppstå. Undvik förvaring av brännbart material på din balkong/altan.

Doftblock i toaletten

Använd inte doftblock då de kan fastna i toaletten. För att få bort stoppet utförs en högtrycksspolning och ibland behöver wc-stolen skruvas loss för att sedan återmonteras. Ett litet doftblock kan med andra ord leda till en stor arbetsinsats vars kostnad du som hyresgäst får stå för, även om den bör täckas av hemförsäkringen.

Fast inredning och utrustning

Du måste ha särskilt tillstånd från hyresvärden för att göra ändringar i lägenhetens fasta inredning och utrustning. Det gäller även lägenhetens vatten-, värme- och elsystem.

Fordon och körning

Undvik att köra bil, moped och andra fordon inom fastigheten. Behöver du till exempel köra fram till entréporten, visa hänsyn och var försiktig samt var uppmärksam på lekande barn.

Hemförsäkring

Som hyresgäst hos oss förbinder du dig att teckna hemförsäkring att gälla under hela hyresförhållandet.

Installation av hushållsmaskiner

Du måste ha särskilt tillstånd från hyresvärden för att installera tvätt-, diskmaskin eller köksfläkt. Installationen måste alltid ske på ett fackmannamässigt sätt.

Spola inte ned vätskor i avloppet

Du får inte spola ned vätskor (till exempel matolja) som kan orsaka stopp i avloppet i diskho, handfat eller toalett. Fråga din bovärd om du är osäker.

Ljud

Ljud kan upplevas som mycket störande. Du som hyresgäst bör därför undvika att köra diskmaskin eller tvättmaskin på natten eller flytta runt möbler mer än nödvändigt. Mellan kl 22:00 – 06:00 bör du även visa särskild hänsyn. Du har aldrig rätt att spela hög volym, vilket gäller både nattetid och dagtid. Meddela grannarna innan du ska ha en tillställning eller fest. Ifall du störs av ljud från en granne är det bäst att först försöka tala med personen. Om inte detta hjälper kan ni kontakta oss på post@mofastab.se för rättelse.

Anmäl fel snarast

Du är skyldig att snarast möjligt anmäla fel och brister som uppkommer i lägenheten till Hyresvärden. Det gäller även om du upptäcker ohyra eller skadedjur.

Allmänna utrymmen (Entré & Trapphus)

Allmänna utrymmen i fastigheten ska hållas fri från föremål som kan förhindra framkomligheten för brand- och ambulanspersonal, rörelseförhindrade och andra hyresgäster i fastigheten. Cyklar, barnvagnar, pulkor, sopor, dörrmattor, tidningskassar och andra föremål får enligt lag inte ställas i trapphus, loftgångar eller entréer. Att hålla allmänna utrymmen fria underlättar även vid städning. Se till att stänga entré- och källardörrar för att förebygga inbrott.

Tvättstuga

Håll rent och snyggt i tvättstugan och följ de regler som finns anslagna. Får du förhinder att tvätta en bokad tid – kom ihåg att avboka ditt tvättpass så snart som möjligt, för att någon annan ska kunna använda tiden istället.

Rökning

Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen så som trapphus, källare och tvättstuga. Rökförbudet gäller också i alla lägenheter, på balkongen, uteplatsen samt inom en radie om 25 meter från huskroppen.

Grillning

Det är inte tillåtet att grilla på balkonger och uteplatser. Det gäller även el-grill. Du får bara grilla på särskilt anvisade platser inom fastigheten.

Tvätt och vädring på balkongen

Vädring av kläder och upphängning av tvätt får förekomma på balkongen. Undvik dock att piska eller skaka mattor på annan plats än gården, för att undvika att damm inte drar in i någon annans lägenhet eller i allmänna utrymmen som trapphus och entré.

Parabolantenn, skyltar och markiser

Du måste ha särskilt tillstånd från din hyresvärd för att sätta upp parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, markiser och dylikt.

Blomlådor

Blomlådor på balkonger ska vara inåtvända då de kan ramla ned och skada någon. Var varsam vid vattning av blommor på balkongen, då vattnet kan rinna ned till annan hyresgäst.

Djur

Om du har husdjur måste du se till att de inte förorenar eller stör omgivningen. Detta innefattar att du exempelvis inte ska rasta hunden på gården samt plocka upp efter ditt husdjur ifall avföring förekommer på fastighetens tomt. Tänk också på att du inte ska lämna din hund ensam hemma, då en skällande hund kan upplevas som mycket störande från grannens perspektiv.