Trivselregler i fastigheten

Våra trivselregler

Vi vill erbjuda våra hyresgäster ett tryggt och trivsamt boende. Att bo nära sina grannar är för det mesta trevligt men det kräver också att vi visar hänsyn till varandra. Här följer våra trivselregler som gäller i fastigheten:

Ljud

Ljud kan upplevas som mycket störande. Du som hyresgäst bör därför undvika att köra diskmaskin eller tvättmaskin på natten eller flytta runt möbler mer än nödvändigt. Mellan kl 22:00 – 06:00 bör du även visa särskild hänsyn. Du har aldrig rätt att spela hög volym, vilket gäller både nattetid och dagtid. Meddela grannarna innan du ska ha en tillställning eller fest. Ifall du störs av ljud från en granne är det bäst att först försöka tala med personen. Om inte detta hjälper kan ni kontakta oss på post@mofastab.se för rättelse.

Allmänna utrymmen (Entré & Trapphus)

Allmänna utrymmen i fastigheten ska hållas fri från föremål som kan förhindra framkomligheten för brand- och ambulanspersonal, rörelseförhindrade och andra hyresgäster i fastigheten. Cyklar, barnvagnar, pulkor, sopor, dörrmattor, tidningskassar och andra föremål får enligt lag inte ställas i trapphus, loftgångar eller entréer. Att hålla allmänna utrymmen fria underlättar även vid städning. Se till att stänga entré- och källardörrar för att förebygga inbrott.

Tvättstuga

Håll rent och snyggt i tvättstugan och följ de regler som finns anslagna. Får du förhinder att tvätta en bokad tid – kom ihåg att avboka ditt tvättpass så snart som möjligt, för att någon annan ska kunna använda tiden istället.

Rökning

Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen så som trapphus, källare och tvättstuga. Rökförbudet gäller också i alla lägenheter, på balkongen, uteplatsen samt inom en radie om 25 meter från huskroppen.

Grillning

Grillning på balkong eller tillhörande uteplats till lägenhet får inte förekomma. Grillrök kan upplevas som störande för grannarna och öppen eld kan orsaka brand.

Tvätt och vädring på balkongen

Vädring av kläder och upphängning av tvätt får förekomma på balkongen. Undvik dock att piska eller skaka mattor på annan plats än gården, för att undvika att damm inte drar in i någon annans lägenhet eller i allmänna utrymmen som trapphus och entré.

Parabolantenn

Parabolantenner får inte monteras på fastighetens balkong, fasad eller tak. Paraboler kan ställas fritt på balkongens golv men ska då inte sticka utanför balkongen.

Skyltar

Skyltar på fastigheten får inte sättas upp utan Hyresvärdens tillåtelse.

Blomlådor

Blomlådor på balkonger ska vara inåtvända då de kan ramla ned och skada någon. Var varsam vid vattning av blommor på balkongen, då vattnet kan rinna ned till annan hyresgäst.

Djur

Om du har husdjur måste du se till att de inte förorenar eller stör omgivningen. Detta innefattar att du exempelvis inte ska rasta hunden på gården samt plocka upp efter ditt husdjur ifall avföring förekommer på fastighetens tomt. Tänk också på att du inte ska lämna din hund ensam hemma, då en skällande hund kan upplevas som mycket störande från grannens perspektiv.

Sopor

Soppåsar ska slängas i korrekt kärl på anvisad plats i fastigheten. Ifall kärl för grovsopor som kartong och glas saknas skall dessa slängas på närmaste återvinningsstation. Det är inte tillåtet att slänga dessa sopor i hushållskärlen. Se till att stänga/låsa kärlet efter att du slängt dina sopor, för att undvika att fåglar eller andra skadedjur drar sig till fastigheten. Det är inte heller tillåtet att ställa ut sina sopor i trappuppgång eller annat allmänt utrymme.

Balkonger

Balkongen tillhör lägenheten och är hyresgästens ansvar. Observera att det är förbjudet att borra i fasaden.

Se till att inte förvara mattor eller dylikt på balkongen under vintern, dessa kan frysa och skapa sprickor i betongen. Det är bra om du själv kan minska mängden snö på balkongen. Skotta ej ned snö på en grannes balkong.