Investor Relations

Mofast är en långsiktig fastighetsägare av samhälls-och bostadsfastigheter över hela landet.

Läs mer om Mofast

Pressmeddelanden

Kalender

Bokslutskommuniké 2021 – 28 februari 2022

Årsredovisning 2021 – 31 mars 2022

Bolagsstämma – 19 maj 2022

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Är du intresserad om vad vi gör här på Mofast? Fyll i dina kontaktuppgifter här bredvid så får du direkt tillgång till pressmeddelanden och rapporter, så fort de lanseras!

Mofast i siffror 2021

114 MKR

Totala hyresintäkter

92,6 MKR

Beräknat driftnetto

5,0 %

Genomsnittlig direktavkastning

4 KR/AKTIE

Utdelning

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB

Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm,

Telefon: +46 (0)8-463 80 00

e-mail: certifiedadviser@penser.se