Historik

Vår historia.

Mofast är ett aktivt, värdeskapande och tillväxtfokuserat fastighetsbolag med fokus på kassaflödesgenererande samhällsfastigheter och bostadsfastigheter. Inom fastighetsbeståndet skall det kontinuerligt finnas goda projektutvecklingsmöjligheter som över tid kommer addera ytterligare driftnetto och värde till portföljen. Tillgångsmixen syftar till att över tid kunna generera en varaktigt god riskjusterad avkastning.

2019

Mofast (tidigare Mälardalens Omsorgsfastigheter) förvärvade under inledande delen av 2019 en samhällsfastighetsportfölj bestående av 25 samhällsfastigheter med en uthyrbar area om 16 700 kvm. Bolaget noterades därefter på Spotlight Stock Market (juni 2019), med syftet att vara ett utdelningsbolag.

2020

Under 2020 genomfördes ett tilläggsförvärv bestående av en portfölj om 43 samhällsfastigheter med en uthyrningsbar area om 59 000 kvm, huvudsakligen inom LSS och HVB segmenten, belägna framförallt i mellersta och södra delen av Sverige. Genom förvärvet breddades ägarbasen och fastighetsbeståndet kom att överstiga 1,5 miljarder.

2021

Bolaget gör under våren 2021 ett förvärv av en flerbostadsfastighetsportfölj i Stockholm bestående av 8 fastigheter med en uthyrningsbar area om knappt 9 000 kvm. I samband med förvärvet får bolaget en ny huvudägare, Anders Ivarsson Aktiebolag. En ny strategi och affärsplan lanseras med fokus på tillväxt och utveckling. Investeringstakten ska ökas, fokus skall vara förvaltning, utveckling och förvärv inom segmenten samhällsfastigheter och flerbostadsfastigheter. Bolaget byter under hösten 2021 namn från Mälardalens Omsorgsfastigheter AB till Mofast AB, en ny hemsida lanseras och bolaget påbörjar uppbyggnaden av en egen organisation.

2022

Under 2022 tillträder bolaget ett antal flerbostadsfastigheter i Stockholm, Södertälje, Uppsala och Örebro som förvärvades av bland annat Anders Ivarsson Aktiebolag och RPlim Fastighets AB. Bolagets fastighetsvärde passerar 3,8 miljarder. Huvudäögaren Anders Ivarsson Aktiebolag tillsammans med RPlim Fastigheter AB utökar sitt ägande. Bolaget insourcar den övergripande förvaltningen av fastighetsbeståndet och fortsätter utveckla den egna organisationen genom anställning av en CFO, en förvaltningsansvarig samt en analytiker. Bolaget erhåller positiva planbesked om totalt 7 000 kvm BTA.