Integritetspolicy

Mofast AB (publ)

1. Generellt

Denna integritetspolicy (“Integritetspolicy”) innehåller detaljerad information om hur Mofast AB (publ), org. nr. 559124-6052, Drottningatan 104, 111 60, Stockholm, Sverige, inklusive dess dotterbolag;

Mofast (Publ) AB 559124-6052
Mofast Invest AB 559153-7781
Mofast Invest II AB 559239-4448
MODB Lästen AB 559239-4455
MODB Orresta AB 559239-4463
MODB PUBFAST AB 559239-4471
MODB PUBFAST Komplementär AB 559239-4513
MODB Särnabyn Kommanditbolag 969676-4522
MODB HVB AB 559239-4489
MODB LSS AB 559239-4497
MODB LSS Komplementär AB 559239-4505
MODB nr 1 Kommanditbolag 916895-5525
MODB nr 2 Kommanditbolag 916894-0246
MODB nr 3 Kommanditbolag 916894-0253
tsaf Invest AB 559371-5377
Mofast Bertil AB 559405-3794
Mofast Cesar AB 559405-3802
Mofast YY20 AB 559462-4347
Mofast Invest III AB 559304-1386
Ivarsson Bostäder i Södertälje AB 556963-3935
Ivarsson Hyresbostäder i Södertälje AB 559047-9175
Ivarbo TT AB 559158-0336
Solna Förvaltning 2 AB 559270-6625
Mofast Traneberg Förvaltning AB 556860-8243
Hammarby Printz Förvaltning AB 559251-9341
Gubbängen Förvaltning 1 AB 559185-0457
Mofast YY23 AB 559462-4370
Mofast Pelargatan AB 559319-8822
Ivarbo i Svealand Kommanditbolag 975000-4435
Mofast Fredrik AB 559431-0178
Mofast YY22 AB 559462-4362
Mofast Invest IV AB 559366-4146
Mofast YY21 AB 559462-4354

(gemensamt “Mofast AB” eller “Koncernen”) behandlar personuppgifter om dig som är representant för ett företag eller organisation som har någon typ av yrkesmässig relation med Mofast AB, eller som besöker vår hemsida https://www.mofastab.se/, eller som mottagare av våra nyhetsbrev/pressmeddelanden, eller när du ansöker om anställning hos oss.

2. Personuppgiftsansvarig

2.1
Varje bolag inom Koncernen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som utförs av det bolaget, och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2.2
Ansvarig för dataskyddsfrågor inom Koncernen är Mofast AB:s VD som bland annat har i uppgift att övervaka att Koncernens behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Koncernen samt nämnda VD kan kontaktas på post@mofastab.se.

3. Vilka Personuppgifter samlas in?

3.1 Besökare på vår hemsida
Mofast AB samlar in information om dig som vi behöver för att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla vår hemsida, såsom IP-adress, MAC-adress, URL, unik enhets ID, nätverkets och enhetens prestanda, webbläsare, språk- och identifikationsinställningar, geografisk position, operationssystem, andra uppgifter från cookies eller liknande mekanismer (enhetsinformation).

3.2 Rekrytering
Mofast AB samlar in information om dig som vi behöver för att kunna rekrytera rätt personer till tjänster hos Mofast AB. De personuppgifter som samlas in i rekryteringssyfte är ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer, CV och övriga uppgifter som du väljer att lämna till oss.

3.3 Mottagare av nyhetsbrev och pressmeddelanden
Mofast AB samlar in information om dig som vi behöver för att kunna skicka nyhetsbrev och pressmeddelanden till dig. Den information vi samlar in för detta ändamål är din e-postadress. Vi kan emellanåt komma att kontakta dig och därigenom behandla dina personuppgifter i syfte att genomföra en kundundersökning, marknadsanalys eller liknande.

3.4 Företagsrepresentanter
Mofast AB samlar in och lagrar nödvändig information om dig för att kunna kontakta dig i egenskap av företagsrepresentant, såsom ditt namn, befattning, adress, e-postadress och telefonnummer.

3.5 Hyresgäster
Mofast AB samlar in och lagrar nödvändig information om dig för att kunna hyra ut lokaler till dig. Under hyresförhållandet behandlar vi t.ex. dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver.

4. Vår behandling av dina personuppgifter

4.1 Besökare på vår hemsida
I samband med att du besöker Mofast AB:s hemsida, https://www.mofastab.se/, samlar vi in information om dig. De personuppgifter vi samlar in, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av punkterna nedan.


Kategorier av personuppgifter
• Enhetsinformation (IP-adress, MAC-adress, URL, unik enhets ID, nätverkets och enhetens prestanda, webbläsare, språk- och identifikationsinställningar, geografisk position, operationssystem, andra uppgifter från cookies eller liknande mekanismer)

Ändamål
• För att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla vår hemsida.

Laglig grund
• Behandlingen är nödvändig för Mofast AB:s berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla sin hemsida.


4.2 Arbetssökande hos Mofast AB (Rekrytering)
Mofast AB samlar in information om dig i samband med att du ansöker om anställning hos Mofast AB. Dina personuppgifter kan lämnas in direkt från dig eller från den rekryteringsfirma vi använder oss av i rekryteringssyfte. De personuppgifter vi samlar in, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av punkterna nedan.


Kategorier av personuppgifter
• Namn,
• Adress,
• Telefonnummer,
• E-postadress,
• CV, och
• Övriga personuppgifter du väljer att dela med oss.

Ändamål
• För att göra det möjligt att, i samband med rekrytering, avgöra vem som är bäst lämpad för en tjänst och säkerställa att aktuell person har nödvändig kompetens.

Laglig grund
• Behandlingen är nödvändig för Mofast AB:s berättigade intresse av att anställa rätt personal och försäkra sig om att kompetenta personer arbetar för Mofast AB.


Kategorier av personuppgifter
• Namn,
• Adress,
• Telefonnummer,
• E-postadress,
• CV, och
• Övriga personuppgifter du väljer att dela med oss.

Ändamål
• För fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk som kan bli resultatet av en rekryteringsprocess.

Laglig grund
• Mofast AB:s berättigade intresse av fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.


4.3 Mottagare av nyhetsbrev/pressmeddelanden
Mofast AB samlar in information om dig i samband med att du informerar oss om att du vill ta emot våra nyhetsbrev/pressmeddelanden. De personuppgifter vi samlar in, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av punkterna nedan.


Kategorier av personuppgifter
• E-postadress

Ändamål
• För att kunna skicka nyhetsbrev till dig.

Laglig grund
• Behandlingen är nödvändig för Mofast AB:s berättigade intresse av att marknadsföra sina produkter/tjänster och skicka information som begärts av intressenter.


Kategorier av personuppgifter
• E-postadress

Ändamål
• För att kunna genomföra kundundersökningar, marknadsanalyser eller liknande.

Laglig grund
• Behandlingen är nödvändig för Mofast AB:s berättigade intresse av att utveckla sin verksamhet och kommunikation.


4.4 Företagsrepresentanter
Information om dig kan lämnas in till oss direkt från dig eller från det företag du representerar i samband med att företaget bedriver affärer med Mofast AB. Mofast AB kan även samla in dina personuppgifter från ett annat företag inom Koncernen eller från någon av Mofast AB:s andra partners. Dessutom, och om nödvändigt, kan Mofast AB använda externa informationstjänster för att samla in kompletterande information såsom titel och kontaktinformation. De personuppgifter vi samlar in, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av punkterna nedan.


Kategorier av personuppgifter
• Namn,
• Befattning
• Telefonnummer,
• E-postadress, och
• I tillämpliga fall, födelsedatum, nationalitet.

Ändamål
• För att kunna hålla kontakt med dig i egenskap av företagsrepresentant.
För att administrera uppdraget/partnerskap mellan Mofast AB och det företag du representerar

Laglig grund
• Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Mofast AB:s berättigade intresse av att fullfölja avtalet med det företag du representerar och administrera förhållandet mellan Mofast AB och det företag du representerar.


Kategorier av personuppgifter
• Namn,
• Befattning,
• Telefonnummer,och
• E-postadress.

Ändamål
• För att uppfyllaförfattningsreglerade krav,exempelvis bokföringskrav.

Laglig grund
• Behandlingen är nödvändigför att uppfylla RFAB:srättsliga förpliktelser(berättigat intresse).


Kategorier av personuppgifter
• Namn,
• Befattning,
• Telefonnummer,
• E-postadress, och
• Information från kundundersökningar och kundutvärderingar.

Ändamål
• För att möjliggöra marknadsföring och möjliggöra kontakt meden representant för företaget I i fråga, dvs.dig i egenskap av företagsrepresentant,och .
• För att kunna genomföra kundundersökningar och andramarknadsundersökningar avseende Mofast AB:s tjänster och kundens köpupplevelse.

Laglig grund
• Behandlingen är nödvändigför Mofast AB:s berättigadeintresse av att marknadsföra sina tjänster till det företag du representerar i egenskap av företagsrepresentant och för att kunna hålla kontakt med företaget genom företagsrepresentanten.
• Behandlingen är nödvändig för Mofast AB:s berättigadeintresse av att utvärdera och utveckla sina tjänster,marknadsföring och varumärke.


4.5 Hyresgäster
Information om dig kan lämnas in till oss direkt från dig. Mofast AB kan även samla in dina personuppgifter från ett annat företag inom Koncernen eller från någon av Mofast AB:s andra partners. Dessutom, och om nödvändigt, kan Mofast AB använda externa informationstjänster för att samla in kompletterande information. De personuppgifter vi samlar in, för vilka ändamål vi avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund vi har för respektive behandling följer av tabellerna nedan.


Kategorier av personuppgifter
• Namn,
• Personnummer,
• Adress,
• Telefonnummer,
• E-postadress, och
• I tillämpliga fall, nationalitet.
• Uppgifter som du förmedlar till Mofast AB vid kontraktsskrivning, per e-post, våra sociala medier eller genom andra kommunikationskanaler.
• Uppgifter rörande förbrukning av värme, varmvatten och el.
• Uppgifter om serviceärenden.
• Uppgifter som behövs för att kontrollera och utreda otillåtna andrahandsuthyrningar och upplåtelser.
• Uppgifter vi tar emot i samband med störnings- eller orosanmälan.
• I förekommande fall uppgifter om ekonomiska förhållanden och referenser.
• I förekommande fall information i kreditupplysning.
• Betalningsinformation, såsom bankuppgifter, kontonummer m.m. och betalningshistorik samt i förekommande fall uppgift om borgensman.

Ändamål
• Utföra våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart och för att underlätta vårt hyresförhållande.
• Hålla kontakt med dig som hyresgäst.
• Göra gällande, fastställa eller försvara rättsliga anspråk.
• Hantera särskilda behov av åtgärder vid evakuering, olycksfall och lokalanpassning samt utreda och åtgärda frågor i övrigt inom ramen för hyresförhållandet.
• Följa upp förbrukning av värme, varmvatten och el.
• Hantera serviceärenden.
• Uppfylla författningsreglerade krav.
• Hantera störnings- eller orosanmälningar eller otillåtna andrahandsuthyrningar och upplåtelser.
• Skicka ut hyresavier och betalningspåminnelser, hantera autogirobetalningar och betalningsinformation.

Laglig grund
• Behandlingen är nödvändig för att Mofast AB ska kunna uppfylla sina avtalsenliga åtaganden gentemot dig och för Mofast AB:s berättigade intresse av att ha en god avtalsrelation med dess hyresgäster.
• Behandlingen är nödvändig för Mofast AB:s berättigade intresse av att ha kontakt med dig i syfte att fullgöra hyresavtalet med dig.
• Behandlingen är nödvändig för Mofast AB eller tredje parts berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.
• Behandlingen är nödvändig för Mofast AB:s fullgörande av rättsliga förpliktelser.
• Behandlingen är nödvändig för att Mofast AB ska kunna uppfylla sina avtalsenliga åtaganden gentemot dig.
• Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig och för Mofast AB:s berättigade intresse av att underhålla och reparera sina fastigheter.
• Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Mofast AB:s rättsliga förpliktelser.
• Behandlingen är nödvändig för Mofast AB:s berättigade intresse av att tillse att hyresobjekt används på ett korrekt och lagenligt sätt samt för att tillvarata tredje mans berättigade intresse i varje enskilt fall.
• Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig som hyresgäst samt för att iaktta Mofast AB:s berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara våra rättsliga anspråk.


Kategorier av personuppgifter
• Namn,
• Personnummer,
• Adress,
• Telefonnummer, och
• E-postadress.

Ändamål
• Möjliggöra marknadsföring och kommunikation om Mofast AB:s tjänster (t.ex. utskick av nyhetsbrev och annat marknadsföringsmaterial, inbjudan till Mofast AB:s evenemang, möten och andra sammankomster).

Laglig grund
• Behandlingen är nödvändig för Mofast AB:s berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke och sina tjänster till dig som hyresgäst.


5. Hur länge bevarar vi dina uppgifter?

5.1
Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy, eller så länge Mofast AB enligt lag är skyldig att bevara dina personuppgifter. Mofast AB bevarar även information som behövs för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk som kan uppstå. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

5.2
Mofast AB bevarar dina personuppgifter som samlats in i rekryteringssyfte för att utvärdera dina möjligheter att få en anställning hos Mofast AB tills dess att den tjänst du ansökt om har tillsatts. Om du har ansökt om en tjänst utan att den blivit utlyst, kommer din ansökan att bevaras tills vi har bedömt huruvida du kommer att komma i fråga för en anställning hos Mofast AB inom en rimlig tidsperiod. Vi bevarar även information som behövs för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk som kan uppstå med anledning av din ansökan.

5.3
Kontaktuppgifter till företagsrepresentanter lagras under den tid Mofast AB bedömer att uppgifterna är nödvändiga för att upprätthålla relationen med företaget/organisationen. Radering kommer att ske när Mofast AB får kännedom om att uppgifterna inte längre är adekvata eller relevanta för ändamålet.

6. Överföring av personuppgifter till tredje part och tredjeland

6.1 Mofast AB överför personuppgifter till tredje part enligt nedan
Tredje Part : Anledning till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part

Bolag inom Koncernen : Personuppgifter kan komma att överföras till andra bolag inom Koncernen eftersom centrala funktioner såsom IT, försäljning, marknadsföring, finansiering och fastighetsutveckling hanteras gemensamt inom koncernen.

Leverantör av molntjänster : Mofast AB kan komma att lämna ut dina personuppgifter till olika leverantörer, distributörer och andra samarbetspartners om sådana leverantörer eller samarbetspartners behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina uppdrag för Mofast AB.

Leverantörer, distributörer och samarbetspartners : Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla Mofast AB:s lagenliga skyldigheter.

Myndigheter : Personuppgifter kan komma att överföras till leverantörer av molntjänster eftersom Mofast AB lagrar viss information i molntjänster.

Avyttring : För det fall Mofast AB avser att överlåta hela eller delar av Mofast AB:s verksamhet kan personuppgifter komma att lämnas ut till en potentiell köpare.

6.2
Mofast AB lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja Mofast AB:s åtaganden gentemot dig. Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part i reklamsyfte.

6.3
Mofast AB kan komma att överföra dina personuppgifter till länder utanför EU/EES. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Mofast AB att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

6.4
Mofast AB använder leverantörer av software för intern organisation, leverantörer av marknadsföringstjänster och leverantörer av molntjänster, som är baserade i USA. De personuppgifter som Mofast AB samlar in om dig genom din användning av Koncernens webbplats kan överföras till Google i USA, genom Google Analytics. Med anledning av Mofast AB:s användning av dessa leverantörers tjänster och programvara kan dina personuppgifter komma att överföras till USA. Mofast AB har säkerställt att dina rättigheter garanteras vid en överföring till USA genom att teckna EU-kommissionens standardavtalsklausuler med leverantörerna. Mer information om standardavtalsklausulerna och andra skyddsåtgärder finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida. Här

7.
Vad gäller de personuppgifter som förekommer och behandlas på sociala medier, såsom Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn, hänvisar vi användare till respektive tjänsts policy för information om hur de behandlar personuppgifter. Enligt Mofast AB är syftet med behandlingen att representanter för befintliga kunder, potentiella kunder och samarbetspartners till Mofast AB ska kunna interagera och ha kontakt med Mofast AB via sociala medier. Detta för att bidra till en god relation med kunder och samarbetspartners och för att göra Mofast AB:s kundservice och tjänster lättillgängliga genom flera olika kanaler. Behandlingen är nödvändig för Mofast AB:s berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke och sina tjänster

8. Dina rättigheter

8.1
En sammanställning av dina rättigheter enligt tillämplig lagstiftning följer av punkterna nedan.
• Rätt till tillgång – Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt att få ut en kopia av de personuppgifter som rör dig och som Mofast AB behandlar.
• Rätt till rättelse – Om de personuppgifter som Mofast AB behandlar om dig är felaktiga, ofullständiga eller inaktuella, har du rätt att be oss att rätta dessa.
• Rätt till radering – Du har rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter. Om Mofast AB inte har en rättslig grund för att fortsätta behandla personuppgifterna ska de raderas.
• Rätt att göra invändningar – Under vissa omständigheter har du rätt att invända mot att Mofast AB behandlar dina personuppgifter.
• Rätt till begränsning av behandling – I vissa fall har du rätt att kräva att Mofast AB begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att Mofast AB endast under vissa förutsättningar får behandla personuppgifterna på annat sätt än genom att lagra dem.
• Rätt till dataportabilitet – Där personuppgifterna behandlas med ditt samtycke eller med stöd av ett avtal med dig har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format samt överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.
• Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet – Du har rätt att inge klagomål om Mofast AB:s behandling av dina personuppgifter till Integritetskyddsmyndigheten, eller, under förutsättning att du har din hemvist i en annan medlemsstat, tillsynsmyndigheten i den medlemsstaten.Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, SE-104 20 Stockholm.

8.2
Om du vill utöva någon av ovan nämnda rättigheter, om du har några frågor kring Mofast AB:s behandling av dina personuppgifter eller om denna Integritetspolicy, tveka inte att kontakta Mofast AB (för kontaktinformation, se “Kontaktinformation” nedan.)

9. Skyddet av dina personuppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Mofast AB har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna Integritetspolicy.

10. Cookies
Mofast AB använder cookiesliknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på webbplatsen https://www.mofastab.se/, samt för att förbättra webbplatsen och att leverera en bättre och mer personlig service. Mer information om cookies och hur du kan påverka Koncernens användning av cookies framgår på Mofast AB:s hemsida.

11. Behöver du tillhandahålla personuppgifter?
Du är inte skyldig att, i förhållande till Mofast AB, lämna personuppgifter till Mofast AB. Att du tillhandahåller dina personuppgifter till Mofast AB är dock en nödvändighet för att Mofast AB ska kunna uppfylla de ändamål som anges under ”Ändamål” i 4 ovan.

12. Ändringar
Mofast AB har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Vid ändringar av denna Integritetspolicy kommer Mofast AB att publicera den justerade Integritetspolicyn på https://www.mofastab.se/, med information om när ändringarna träder i kraft och kan även komma att informera kunder och samarbetspartners på lämpligt sätt.

13. Kontaktinformation
Tveka inte att kontakta Mofast AB om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt denna Integritetspolicy eller tillämplig lagstiftning. Koncernen nås enligt följande kontaktinformation:

Mofast AB (publ)
Organisationsnummer: 559124-6052
Adress: Drottninggatan 104, SE-111 60 Stockholm, Sweden
E-post adress: post@mofastab.se