Styrelse och medarbetare

Enligt Mofast bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst fyra och högst tio styrelseledamöter samt högst fem styrelsesuppleanter.

Styrelsen

Jonas Blomquist

Styrelseordförande och ledamot sedan 2021.

Utbildning och erfarenhet

Utbildad jurist och ekonom. Advokat & Partner på MAQS Advokatbyrå, specialiserad mot fastigheter.

Andra väsentliga uppdrag utanför Koncernen

Styrelseledamot i det av Jonas helägda Uptown Girl AB (inklusive uppdrag i dotterbolag).

Aktieinnehav i Mofast

Innehar inga aktier i Bolaget.

Tor-Leif Ivarsson

Ledamot sedan 2023.

Utbildning och erfarenhet

Utbildad ekonom och har en lång och gedigen erfarenhet från fastighetsägande och förvaltande.

Andra väsentliga uppdrag utanför Koncernen

Styrelseordförande i Anders Ivarsson Aktiebolag.

Aktieinnehav i Mofast

Innehar 143 000 aktier privat i Bolaget och 7 746 899 aktier genom Anders Ivarsson Aktiebolag samt 35 000 aktier via Arctor AB.

Magnus Malm

Styrelseledamot sedan 2023.

Utbildning och erfarenhet

Utbildad ekonom. Grundare och VD till Magnentus-koncernen.

Andra väsentliga uppdrag utanför Koncernen

Styrelseordförande i Nordic Exhibitions & Events AB. Styrelseledamot i bland annat, Svolder Aktiebolag, School Parrot AB, Norrköping Citysamverkan Ekonomisk förening.

Aktieinnehav i Mofast

Innehar 63 889 aktier i Bolaget genom Förvaltnings AB Magnentus.

Malcolm Lidbeck

Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning och erfarenhet 

Utbildad jurist. Tidigare advokat hos Mannheimer Swartling, VD för J Lindeberg, styrelseordförande i Acne Group, styrelseledamot i Filippa K Group samt Chief Business Officer hos Synsam.

Andra väsentliga uppdrag utanför Koncernen

Styrelseordförande i Kullen Holding AB och Schuylkill Partners AB samt styrelseledamot i Synsam Group One AB.

Aktieinnehav i Mofast

Innehar 3 000 aktier i Bolaget.

Ledande befattningshavare och medarbetare

Per Gebenius

Befattning 

Tf. VD sedan 2023 samt CFO sedan augusti 2022.

Utbildning och erfarenhet 

Utbildad civilingenjör vid Lunds universitet med fastighetsekonomisk inriktning. Per har en bred erfarenhet från flera ledande positioner i bolag med inriktning mot fastigheter och f inans. Senast kommer han från en position som VD i Rosendal Fastigheter AB och tidigare har han även varit partner i Slättö Förvaltning AB.

E-post 
förnamn.efternamn@mofastab.se

Lasse Degerholm

Befattning 

Bygg & Projektchef sedan 2021, med huvudansvar för produktion och ombyggnad.

Utbildning och erfarenhet 

Lasse har varit verksam inom fastighetsbranschen under hela sin yrkesverksamma karriär, inom bland annat Botkyrkabyggen, Huge och Peab. Efter åren som anställd följde han slutligen sin dröm om att bli egenföretagare och drev därefter med sina anställda ett framgångsrikt bygg och entreprenadbolag.

E-post 
förnamn.efternamn@mofastab.se

Pierre Bjelkmark

Befattning 

Fastighetschef sedan 2022, med huvudansvar för förvaltningen.

Utbildning och erfarenhet 

Verksam inom fastighetsbranschen under större delen av sin karriär med lång erfarenhet inom Allmännyttan. Pierre har även projektlett avyttringar på Astra Zeneca, varit fastighetschef på substansberedningen hos Astra Zeneca, förvaltningsansvarig på Frösunda Omsorg och fastighetschef i Nykvarns kommun.

E-post 
förnamn.efternamn@mofastab.se

Andrée Svensson

Befattning 

Associate sedan 2023 samt Analytiker sedan augusti 2022.

Utbildning och erfarenhet 

Utbildad fastighetsförvaltare i grund och botten, med påbyggnad av en kandidatexamen i företagsekonomi och en masterexamen i finans. Andrée har tidigare erfarenheter som fastighetsförvaltare hos FastPartner och internships inom fastighetsrådgivning och finans hos bland annat Colliers och Ebury.

E-post 
förnamn.efternamn@mofastab.se