Projektutveckling

En strategiskt viktig del av Mofasts verksamhet.

Projektutveckling är en strategiskt viktig del av Mofasts verksamhet och vi arbetar aktivt med att finna ytterligare byggrätter inom befintligt bestånd genom att både driva detaljplaneprocesser samt söka direktanvisningar.

Utvecklingsarbetet kräver uthållighet, tålamod och långsiktighet. För oss tar arbetet sin utgångspunkt i att över tid ta fram bolagets dolda värden. Detta ska ske med beaktande av vårt hållbarhetsarbete. Valet av byggnadssätt och utformning ska vara klimatsmart och leva upp till samhällets krav på hållbarhet. Inga kortsiktiga vinster får uppstå till priset av negativa hållbarhetskonsekvenser.

Vi har en stor förädlingspotential och genom framtagandet av ytterligare uthyrbara area och standardhöjande åtgärder kan vi skapa ett förbättrat driftnetto och en positiv värdeförändring över tid.

Samarbete

Projektutvecklingsarbetet drivs genom ett väl utvecklat kontaktnät. I arbetet med kommunerna är det viktigt för oss att skapa byggrätter som harmoniserar med kringliggande bebyggelse och tar hänsyn till övriga intressenter. Samarbetet med kommunerna präglas av:
 

  • Effektiv process
  • Hänsyn till övriga intressenter
  • Harmoni med kringliggande bebyggelse
  • Fokus på hållbarhet