Projektutveckling

En strategiskt viktig del av Mofasts verksamhet.

Projektutveckling är en strategiskt viktig del av Mofasts verksamhet om än att byggrättsportföljens marknadsvärde utgör mindre än 1 % av balansomslutningen. Vi arbetar aktivt med att tillskapa ytterligare byggrätter inom befintligt bestånd genom att både driva detaljplaneprocesser och söka direktanvisningar. I samband med renoveringsprojekt, såsom stambyten och dräneringsarbeten har vi också tillskapat ytterligare lägenheter och uthyrbar area.

Utvecklingsarbetet är ett långsiktigt arbete som kräver uthållighet och ger oss möjligheten att utöka vårt fastighetsbestånd med ytterligare kvadratmeter över tid.

Vårt arbete syftar till att över tid lyfta fram Bolagets dolda värden. Vi strävar efter att välja byggnadssätt och utformning som är klimatsmarta och lever upp till samhällets krav på hållbarhet. Inga kortsiktiga vinster får uppstå till priset av negativa hållbarhetskonsekvenser. Genom att skapa ytterligare uthyrbar area och genomföra standardhöjande åtgärder har vi en betydande förädlingspotential som kan förbättra vårt driftnetto och generera en positiv värdeförändring över tid.

Samarbete

Projektutvecklingsarbetet drivs genom ett väl utvecklat kontaktnät. I arbetet med kommunerna är det viktigt för oss att skapa byggrätter som harmoniserar med kringliggande bebyggelse och tar hänsyn till övriga intressenter. Samarbetet med kommunerna präglas av:
 

  • Effektiv process
  • Hänsyn till övriga intressenter
  • Harmoni med kringliggande bebyggelse
  • Fokus på hållbarhet