Mofast är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom segmenten bostadsfastigheter och samhällsfastigheter med fokus på värdeskapande och stabilitet. Fastighetsbeståndet är beläget på attraktiva lägen runtom i Sverige med fokus på Stockholms län.

Mofasts övergripande mål är att generera en långsiktigt hög och stabil riskjusterad avkastning för Bolagets aktieägare med fokus på tillväxt. Bolagets tillväxt ska huvudsakligen uppnås genom fastighetsförvärv men även genom utveckling av det befintliga fastighetsbeståndet.

Den 30 september 2022 bestod Mofasts fastighetsportfölj av 85 fastigheter med ett samlat fastighetsvärde om cirka 3,8 miljarder kronor.

Läs mer om Mofast

Samhällsfastigheter

Samhällsfastigheter är samlingsnamnet för fastigheter anpassade för samhällsservice. Detta innefattar allt från LSS-boenden, äldreboenden och HVB-hem till skolor och vårdcentraler. Idag äger Mofast 67 samhällsfastigheter i hela landet.

Läs mer om samhällsfastigheter

Bostadsfastigheter

För oss är det viktigt med nära relationer till de boende i våra fastigheter. Som hyresgäst i våra bostadsfastigheter är du välkommen att klicka in på sidan för att felanmäla eventuella problem eller läsa våra trivselregler.

Läs mer om bostadsfastigheter

För investerare

Mofast är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom segmenten bostadsfastigheter och samhällsfastigheter med fokus på värdeskapande och stabilitet. Klicka in här för att få tillgång till bolagets senaste rapporter och annan finansiell info.

Läs mer om Investor Relations

Pressmeddelanden