Om oss

Mofast AB (Publ) är ett på Spotlight noterat fastighetsbolag som erbjuder attraktiva fastighetslösningar på den svenska marknaden där människor trivs och samhällsutvecklingen främjas. Genom strategisk förvaltning och engagerad utveckling av vårt fastighetsbestånd genererar vi mervärde för aktieägare, hyresgäster och samhället i stort. Mofast har som övergripande mål att generera långsiktigt hög och stabil riskjusterad avkastning med fokus på tillväxt inom segmenten bostadsfastigheter och samhällsfastigheter.

Mofast fastighetsportfölj bestod per den 30 september 2023 av 76 samhälls- och bostadsfastigheter. Portföljen har ett geografiskt fokus mot Mälardalen och är balanserad sett till intäktsfördelningen mellan de två segmenten.

Verksamhet

Samhällsfastigheter

En samhällsfastighet är en fastighet som brukas till övervägande del av skattefinansierad verksamhet och är specifikt anpassad för samhällsservice. Vår portfölj om 64 samhällsfastigheter omfattar HVB-hem, LSS-boenden, skolor, bibliotek, vårdcentraler och äldreboenden med en geografisk spridning över Sverige.

Läs mer om samhällsfastigheter

Bostadsfastigheter

Mofasts bostadsfastigheter är strategiskt belägna i starka orter. Vårt bostadsbestånd omfattar totalt 13 fastigheter med 157 lägenheter i Stockholm, 872 lägenheter i Södertälje, 97 lägenheter i Uppsala och 125 lägenheter i Flen. Ytterligare information, blanketter och felanmälan finns på länken.

Läs mer om bostadsfastigheter

För investerare

Mofast är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom segmenten bostadsfastigheter och samhällsfastigheter med fokus på värdeskapande och stabilitet.

Läs mer om Investor Relations