Om oss

Mofast äger, utvecklar och förvaltar fastigheter inom segmenten samhällsfastigheter och bostadsfastigheter på den svenska fastighetsmarknaden. Kunderna är privata omsorgsbolag, kommuner, landsting, myndigheter och privata hyresgäster. Genom aktiv förvaltning och utveckling av fastighetsbeståndet skapar vi värde och stabilitet för våra aktieägare, hyresgäster, medarbetare och leverantörer. Den 31 december 2022 bestod Mofasts fastighetsportfölj av 84 fastigheter med ett samlat fastighetsvärde om cirka 3,8 miljarder kronor.

Verksamhet

Samhällsfastigheter

Samhällsfastigheter är samlingsnamnet för fastigheter anpassade för samhällsservice. Detta innefattar allt från LSS-boenden, äldreboenden och HVB-hem till skolor och vårdcentraler.

Läs mer om samhällsfastigheter

Bostadsfastigheter

För oss är det viktigt med nära relationer till de boende i våra fastigheter. Som hyresgäst i våra bostäder är du välkommen att klicka in på sidan för att ta del av information, blanketter och felanmälan.

Läs mer om bostadsfastigheter

För investerare

Mofast är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom segmenten bostadsfastigheter och samhällsfastigheter med fokus på värdeskapande och stabilitet.

Läs mer om Investor Relations