Bostäder

Vårt bostadsbestånd är centrerat till Storstockholm, Uppsala & Flen. Som bostadshyresgäst kan du hitta relevant info om trivselregler och felanmälan på denna sida.

Bostadsfastigheter

Det råder en övergripande bostadsbrist i Sverige. 180 av 290 kommuner bedömde under året att de hade ett underskott av bostäder. Samtidigt bedömer Boverket att det behövs ytterligare 538 000 nya bostäder i landet fram till 2030, vilket motsvarar ett årligt behov om 67 300 bostäder.

Inom flerbostadsfastighetssegmentet arbetar Mofast med att effektivisera, utveckla och förbättra hållbarheten. Vi skapar även tillväxt genom att effektivisera användningen av biutrymmen, installera fiber, ersätta äldre träförråd med moderna gallerförråd som minskar brandrisken och förbättrar ventilationen, skapa trygghetslösningar, se över belysning och installationer samt succesivt renovera beståndet.

Att vara hyresgäst innebär både frihet och ansvar.

Som hyresgäst ansvarar du till exempel för att betala din hyra i tid och att ta hand om din lägenhet på ett bra sätt, medan vi som hyresvärd bland annat bär ansvar för lägenhetens och fastighetens säkerhet, skick och underhåll.

Vi vet att trygghet och trivsel är viktigt för våra hyresgäster, därför arbetar vi utifrån såväl kortsiktiga som långsiktiga perspektiv med att hålla våra fastigheter i gott skick.

Vi är dock inte alltid på plats i alla fastigheter och kan se allt som kan behöva åtgärdas, det gör dig som hyresgäst särskilt viktig för oss. Du är våra ögon.

Vi blir glada om du hjälper oss genom att tala om när du ser att något inte fungerar som tänkt, det är lättare för oss att åtgärda eventuella brister om vi vet att de behöver åtgärdas.

Mofast använder sig av HomeQ när det kommer till uthyrning av bostäder.

För att se vilka hyresbostäder vi har lediga just nu, vänligen titta in på våra lediga bostäder här:

Mofast lediga lägenheter

Du är även välkommen att läsa lite om vår uthyrningspolicy här:

Uthyrningspolicy

Felanmälan & jour

Har du ett problem i din lägenhet?
Eller har du upptäckt något i fastigheten?

Vänligen gör en felanmälan här

Blanketter

Vill du byta till autogiro eller e-faktura?
Eller vill du säga upp din lägenhet eller parkering?
Vill du ansöka om att överlåta eller byta din lägenhet?

Här finner du våra blanketter

Mitt boende

För att ta del av mer information angående nedan rubriker, klicka in på respektive rubrik eller gå in på Mitt boende där du finner en översyn.

Avfallshantering

Betala hyra

Brandskyddsinformation

Fixa enkelt själv

Flyttstädning

Folkbokföring och lägenhetsnummer

Hemförsäkring

Nycklar och nyckelbrickor

Trivselregler i fastigheten

Uthyrningspolicy

Värme och ventilation