Brandskyddsinformation

Tips för förebyggande av brand

  • Var försiktig med levande ljus. Om man känner sig osäker kan man alltid sätta upp en lapp eller notis på insidan av ytterdörren där det står ”Glöm ej ljusen” vilket säkerställer att man kommer ihåg att släcka dessa.
  • Stäng av diverse elektronisk utrustning så som TV, dator med mer innan läggdags för att undvika brandrisk.
  • Undvik att ha TV:n i en bokhylla eller bredvid annat material som tänder eld enkelt. Undvik även att ställa TV:n där det samlas mycket damm.
  • Dra ut kontakten på brödrost, kaffemaskin, kaffekokare, fläkt, dator, mobilladdare om dessa ej ska användas.
  • Rengör filter på spisfläkten från fett och damm då detta medför brandrisk.