Avfallshantering

Mer sortering skadar inte!

I våra fastigheter har vi sopnedkast, miljöstationer eller miljörum, där kan du sortera så mycket som möjligt av ditt avfall. Läs mer vad som står på kärlen vilken typ av avfall som respektive kärl är avsett för. Varje sortering bidrar till det stora hela.

Matavfallsinsamling

I Stockholm så samlar Hyresvärden in matavfall med speciella kärl för detta. I soprummen/miljöstationerna finns information om vad som gäller.

Återvinningscentraler

Vid större sopor, så som möbler, TV-apparater, annan elektronik och dylikt lämnas detta till någon av kommunens återvinningscentraler.