Fixa enkelt själv

Här får du tips om hur du bäst sköter om din lägenhet och hur du åtgärdar mindre fel i lägenheten.

Frosta av frysen

Frosta ur frysen om det bildats is i den. Isen ökar energianvändningen och ger sämre matförvaring. Torka av baksidan av kylen och frysen så att kondensorn hålls dammfri. Även dammet gör att elanvändningen ökar.

  • Töm kyl och frys på samtliga varor.
  • Stäng av elektriciteten med knappen som finns innuti kyl och frys, om man är osäker bör man titta i bruksanvisningen för respektive vitvara.
  • Lämna dörrarna öppna och låt isen tina av sig själv, man bör ej hacka eller bryta bort is som har bildats.
  • Ställ en hink, handuk, eller bunke under kyl och frys för att samla upp vatten för att undvika fuktskador.

Kylskåpet bör ha en temperatur mellan 4-8˚C. Ju kallare man ställer in kylen, desto mer energi förbrukar den. Varje grad man sänker i kylskåp är lika med en ökning av el förbrukning på 10%. I frys vill man att det ska vara ca – 18˚C.

Om du ska tina upp varor rekommenderas det att dessa tinas upp i kylen. Detta hjälper att kyla ned i kylskåpet vilket resulterar i mindre energiförbrukning.

Ställ ej in varma varor i kyl och frys, låt dessa svalna för att undvika uppvärmning och i sin tur högre energianvändning.

Förpacka varor rätt och tätt, för längre hållbarhet och mindre energianvändning.

Dammsug bakom och eller under kyl och frys, detta resulterar i minskad energiförbrukning.

Sänk inomhustemperaturen

Att sänka temperaturen med endast en grad gör att energianvändningen kommer minska med 5%.

Ha fritt framför elementen

Man vill ofta gömma elementen genom att ställa möbler framför men faktum är att du då blockerar värmespridningen. Håll elementen fria för att spara energi.

Duscha kortare tid

Halverar du din duschtid så halverar du också el- och vattenförbrukningen.

Tvätta i fylld tvättmaskin

Tvätta i 40 grader istället för 60 grader om det är möjligt. Det kan nästan halvera energianvändningen. Väljer du eco-programmet får du både låg energianvändning och ren tvätt.

Stopp i avlopp

Om du märker att det börjar rinna långsamt i avloppet bör du göra rent dessa brunnar så snart som möjligt för att undvika stopp. Om du märker att rengöring ej hjälper betyder det att det har byggts upp av-lagringar i rören som resultat av nedspolning av föremål eller substanser som ej bör spolas ned.

Mindre stopp i handfat och diskho går enkelt att ordna själv. Använd en avloppsrensare med sugkåpa av gummi – detta finns i de flesta varuhusen. Du kan även plocka isär vattenlåset som sitter under handfatet/diskhon och göra rent detta.

Även golvbrunnarna har vattenlås som man bör göra rent med jämna mellanrum för att undvika dålig lukt och sakta rinnande vatten. Kaustiksoda förvärrar situationen och bör ej användas vid rengöring.

Förebygg stopp genom att slänga teblad och kaffesump i soporna och inte i vasken.

Släng bomullstops, bindor, pappershanddukar i papperskorg och inte i toalett.

Rensa bort hår och annat som fastnar i brunnar, handfat, diskho eller ventiler.

Golv

Golvet görs rent enklast med våttorkning när det kommer till de flesta typer av golvytor inklusive parkett. Använd ej väldigt varmt vatten vid rengöring av linoleumgolv. Använd sparsamt med rengöringsmedel och vid flytt av möbler bör man ställa ett skydd eller filttassar under för att undvika repor.

Elektricitet

Har en lampa eller el-apparat slutat fungera? Kontrollera i säkringsskåpet.

Onödig el utrustning bör ej vara ikopplad om det inte används.

Slitna kablar och gammal elutrustning medför brandrisk.

Om du är osäker på en elprodukt, kontrollera i manual eller respektive produktblad.