Hemförsäkring

Hemförsäkring är ett krav

Det är ett krav att du som hyresgäst alltid har en egen hemförsäkring för att försäkra att dina värdesaker, möbler, med mer är skyddade. Detta görs omgående om man inte redan innan inflytt har gjort detta.

Hemförsäkringen som du tecknar kan bland annat ge dig ersättning vid stöld, skadegörelse, brand, och översvämning. Råkar du ut för brand, eller vattenskada är det du själv som ska kontakta ditt försäkringsbolag. Som försäkringstagare brukar du oftast själv endast betala självrisken. Det är ett krav att ha hemförsäkring, om du saknar en hemförsäkring står du för samtliga kostnader själv även om du inte själv orsakat skadan.