Uthyrningspolicy

Ingen egen bostadskö

Vi har inget kösystem för våra lägenheter. Vi använder oss utav HomeQ för samtlig uthyrning av våra lägenheter.

Den med högst köpoäng som uppfyller våra krav blir först erbjuden lägenheten.

Ingen förtur

Vi har inget förturssystem på grund av trångboddhet, separationer, sjukdom, eller liknande.

Antal personer per lägenhet

För att förhindra trångboddhet och osunda boendeförhållanden i våra fastigheter har vi en regel för hur många som får bo i en lägenhet:

 • 1 rum och kök, max två personer
 • 2 rum och kök, max tre personer
 • 3 rum och kök, max fyra personer
 • 4 rum och kök, max sex personer
 • 5 rum och kök, max åtta personer
 • 6 rum och kök, max åtta personer

God ekonomi

 • Det genomförs alltid en kreditupplysning innan kontrakt tecknas, betalningsanmärkningar eller oreglerade skulder accepteras inte.
 • Du behöver uppnå vårt inkomstkrav på 3 gånger årshyran för lägenheten du söker. För pensionärer sänks detta inkomstkrav till 2,5 gånger årshyran.
 • Sökande ska ha goda boendereferenser.
 • Inkomst genom fast anställning alt. tillsvidareanställning.
 • Inkomst genom egen näringsverksamhet.
 • Pensionsutbetalningar ska styrkas genom intyg från pensionsmyndigheten, och även eventuella ersättningar från tjänstepension.
 • Studier ska styrkas med intyg från CSN och högskola/universitet som intygar studier i minst ett år framåt, borgenär kan även komma att behövas.
 • Försörjningsstöd, etableringsersättning eller etableringsbidrag godkänns inte.
 • Det ska finnas en gällande hemförsäkring.
 • Vi erbjuder inte generationsboende. Det innebär att vi godkänner inte att föräldrar och vuxna barn skriver på hyreskontrakt tillsammans för en gemensam lägenhet.
 • Sökande skall vara över 18 år.