Värme och ventilation

Inneklimatet i din bostad ska vara behagligt året runt.

Du som hyresgäst har ca 20 grader inomhustemperatur som varierar något uppåt och nedåt beroende på varierande utomhustemperatur. Inneklimatet i din bostad ska vara behagligt året runt.

Temperaturen mäts 1 meter ifrån ytterväggen och på 1 meters höjd ifrån golvet. Om temperaturen visar mindre än ca 20 grader kan detta bero på ett antal orsaker:

  • Har du placerat möbler framför elementet som i sin tur blockerar värmen från att sprida sig i rummet?
  • Är elementet kallt nedtill? Då är det i sin ordning. Elementet ger ifrån sig värmen upptill.
  • Har du kontrollet att termostaten är skruvad till rätt nivå? Pröva ljustera denna för att nå en mer önskad temperatur.
  • Om du har hängt gardiner framför elementet kan detta påverka spridningen av värmen i rummet.
  • Om du har hängt gardiner framför termostaten kan detta påverka hur den uppfattar temperaturen i rummet, vilket kan medföra lägre värme i elementet och i sin tur lägre värme i rummet.

Om samtliga saker ovan är kontrollerade och temperaturen fortfarande är ett problem gör du en felanmälan.

Fönsterventiler

Många av våra hus ventileras med hjälp av fönsterventiler. Ventilerna kan dra in kall luft vid kallare utetemperaturer och det kan vara lockande att stänga av dessa. Gör ej detta då hela ventilationen i din lägenhet sätts ur spel och du får inte längre in frisk luft i rummet. Ventilen ska alltid stå minst några millimeter öppen, även på vintern. Luften som strömmar in är viktig för din hälsa och din miljö – den hjälper även elementen att sprida den varma luften i rummet.