Våra fastigheter

Mofast äger, förvaltar och utvecklar fastigheter över hela landet.

Den största delen av vårt bestånd utgörs idag av samhällsfastigheter, vilka är spridda över flertalet orter i landet. Merparten av dessa fastigheter är uthyrda till kommuner och större, privata vårdbolag vilka använder fastigheterna för att bidra med samhällsnyttig och nödvändig service i form av bland annat gruppboenden, LSS-boenden och HVB-hem. Vårt bostadsbestånd är centrerat kring Storstockholm och återfinns i naturnära lägen med bra kommunikationsmöjligheter till centrum och friluftsliv.

Läs mer

Samhällsfastigheter

Bostäder

 

 

Se vår film