Mofast AB (Publ) presenterar finansiell rapport för perioden januari – september 2022

Verksamhetsmässig styrka och rätt marknadspositionen för att kunna prestera även i svåra tider.

Vid halvårsskiftet värderades vårt fastighetsbestånd till 3,8 miljarder kronor. Hyresintäkterna  uppgick till 146,1 miljoner kronor (83,1) för de första nio månaderna. Intäkterna är stabila tack vare en väl diversifierad kundbas där var fjärde hyreskrona är hänförlig till kommun, landsting, myndighet eller region.

Kvartalet juli–september

  • Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick till 53,9 (27,1) mkr.
  • Driftnettot under perioden uppgick till 36,2 (19,4) mkr.
  • Periodens förvaltningsresultat uppgick till 11,2 (6,6) mkr.
  • Periodens resultat före skatt uppgick till 16,1 (91,3) mkr.
Perioden januari–september

  • Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick till 146,1 (83,1) mkr.
  • Driftnettot under perioden uppgick till 90,0 (54,5) mkr.
  • Periodens förvaltningsresultat uppgick till 22,1 (16,4) mkr.
  • Periodens resultat före skatt uppgick till 44,8 (184,3) mkr.

Kommenterar från VD

”Vi ser ett väsentligt tuffare affärsklimat generellt för fastighetsmarknaden jämfört med samma period föregående år, men min övertygelse är att vi har den verksamhetsmässiga styrkan och den rätta marknadspositionen för att kunna prestera väl även i svåra tider. Tack vare den planerade emissionen får vi en välbehövlig extra kassa i ett ansträngt marknadsläge som gör att vi kan fortsätta med våra planerade investeringar i beståndet.”