Samhällsfastigheter

Att investera i samhällsfastigheter är tryggt – kassaflödet är säkert och efterfrågan påverkas inte av ekonomin i allmänhet.

Våra hyresgäster är framför allt kommuner och landsting och fastigheterna rymmer LSS-boenden, HVB-hem, äldreomsorg och förskolor. Genom nära och långsiktiga relationer i kombination med aktiv förvaltning bidrar vi till en svensk vård och omsorg i världsklass.

Bristen på LSS-boenden och HVB-hem är redan idag allvarlig. 1500 barn, ungdomar och vuxna väntar för närvarande på boende, trots att de enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS – har rätt till det. Samma situation gäller för människor i behov av familjehem och behandlingshem. 124 av landets kommuner har underskott av dessa typer av boendeformer enligt Boverkets enkätundersökning 2021. Mofast gör därför bedömningen att behovet av olika typer av samhällsfastigheter kommer att fortsätta framgent. Vår roll är att se till att våra hyresgäster kan ge vård och omsorg till människor i behov av det.

Våra fastigheter finns i hela Sverige och är mellan 200 kvm och 2 000 kvm, ett storlekssegment med bredare räckvidd än större fastigheter. De flesta är multifunktionshus och enkla att anpassa till nya verksamheter. Det här gör oss flexibla och våra fastigheter attraktiva. Många är också komplett utrustade bostäder och kan konverteras till vanliga bostäder, vilket adderar ett värde till vårt bestånd.

Samhällsfastighetssegmentet kännetecknas av långa kontrakt och stabila intäkter.

Intäkterna garanteras till stor del indirekt genom skattefinansierade verksamheter som bland annat LSS-boenden, HVB-hem, skolor och äldreomsorg. Mofasts hyresgäster är till största delen kommuner och till viss del privata, huvudsakligen större, vårdbolag såsom Nytida, Attendo och Frösunda omsorg.

Av Mofasts intäkter står idag samhällsfastigheter för cirka 75 % av de totala hyresintäkterna.