Om Mofast

Vi bygger upp ditt kapital tillsammans
med det svenska välfärdssystemet.

Mofast – Mälardalens Omsorgsfastigheter AB är ett börsnoterat fastighetsbolag som äger och förvaltar samhällsfastigheter. Portföljen omfattar 84 000 kvadratmeter fördelat på 75 fastigheter till ett sammanlagt värde av cirka 1,87 miljarder kronor.

Att investera i samhällsfastigheter är tryggt – kassaflödet är säkert och efterfrågan påverkas inte av ekonomin i allmänhet. Våra hyresgäster är framförallt kommuner och landsting och fastigheterna rymmer LSS-boenden, HVB-hem, äldreomsorg, hyresrätter och förskolor. Genom nära långsiktiga relationer och egen aktiv förvaltning bidrar vi till en svensk vård och omsorg i världsklass. Att investera i samhällsfastigheter är tryggt. Kassaflödet är säkert och efterfrågan påverkas inte av ekonomin i allmänhet. Dessutom ser behovet av omsorg i Sverige ut att öka. Vi har passerat 10 miljoner invånare och den del av befolkningen som är över 80 år förväntas stiga med 75 % enligt SCB. Detta innebär att det kommer behövas ungefär 42 000 nya bostäder inom äldreomsorgen.

Bristen på LSS-boenden och HVB-hem är redan idag allvarlig. 1500 barn, ungdomar och vuxna väntar för närvarande på boende, trots att de enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS – har rätt till det. Samma situation gäller för människor i behov av familjehem och behandlingshem. Mofasts roll är att se till att våra hyresgäster kan ge den vård och omsorg människor behöver.

Våra fastigheter finns i hela Sverige och är mellan 200 kvm och 2 000 kvm, ett storlekssegment med bredare räckvidd än större fastigheter. De flesta är multifunktionshus och enkla att anpassa till nya verksamheter. Det här gör oss flexibla och våra fastigheter attraktiva. Många är också komplett utrustade bostäder och kan konverteras till vanliga bostäder, vilket adderar ett värde till vårt bestånd.

LADDA HEM DOKUMENT

VÅRA FASTIGHETER 2021

TOTALA
HYRESINTÄKTER

115,3

MKR

BERÄKNAT
DRIFTNETTO

92,6

MKR

GENOMSNITTLIG
DIREKTAVKASTNING

5,0%

UTDELNING
 

4:-

/aktie

Senaste nyheterna