Styrelsen för Mofast AB (Publ) (”Mofast”) har beslutat att tillsätta Per Gebenius, nuvarande CFO, som tillförordnad VD från och med den 1 januari 2023

Per Gebenius träder vid årsskiftet in som ny tf. VD för Mofast. Per har en gedigen bakgrund från bank- och fastighetsbranschen och är sedan augusti 2022 CFO i Mofast koncernen. Per efterträder Dan Törnsten som fortsätter som styrelseledamot.

– Per har på kort tid satt sig in i bolaget och det känns naturligt att han nu går in som VD i och med att Dans uppdrag löper ut, kommenterar Jonas Blomquist, Mofasts styrelseordförande.

– Jag känner mig både hedrad och förväntansfull att få ta mig ann rollen som tillförordnad VD för Mofast. Vi ser ett väsentligt tuffare affärsklimat för fastighetsmarknaden men min övertygelse är att Mofast har den verksamhetsmässiga styrkan och den rätta marknadspositionen för att kunna prestera väl även i svåra tider, kommenterar Per Gebenius.

Kontakt

Jonas Blomquist, Styrelseordförande

Telefon: +46 70 484 85 58