Rättelse: Felaktig MAR-klassificering i tidigare pressmeddelande

Mofast AB (publ) publicerar en rättelse till pressmeddelandet ”Mofast AB (publ) presenterar delårsrapport för Q2 2022” som publicerades 24 augusti 08:30. Rättelsen avser att pressmeddelandet var felaktigt klassat som MAR och innehöll därför stycket som följer: Denna information är sådan som Mofast AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-24 08:30 CET. Pressmeddelandet borde inte ha innehållit denna lydelse då det inte är klassat som MAR.