Överlåtelse av aktiepost mellan storägare i Mofast

Celon Förvaltning AB har överlåtit sammantaget 965 791 stycken aktier i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) (”Mofast”) till dels Anders Ivarsson AB (424 847 stycken), dels IvarBo Fastighetsinvest AB (540 944 stycken).

Förändringen av ägandet avser en slutreglering mellan parterna i anledning av den affär mellan Celon Förvaltning AB och Mofast som publicerats den 13 januari i år, när en bostadsfastighetsportfölj såldes in från Celon Förvaltning AB mot delbetalning i aktier i Mofast. Delar av ägandet i de fastighetsbolag som såldes in hade i sin tur sålts in till Celon Förvaltning AB från Anders Ivarsson AB samt Ivarbo Fastighetsinvest AB och parterna har nu gjort en slutreglering av den affären genom överföringen av aktieposten.

Efter överföringen äger Celon Förvaltning AB aktier i Mofast motsvarande 9,8 %, Anders Ivarsson AB 10,7 % och IvarBo Fastighetsinvest AB 7,1 %.

Anders Ivarsson AB är huvudsakligen ägt av Anders Ivarsson. Bakomliggande ägare till IvarbBo Fastighetsinvest AB är i sin tur dels Anders Ivarsson AB, dels Rplim AB (ett bolag i sin tur ägt av Christer Gardell).

Förändringen av ägandet är en naturlig del av den tidigare affären med Celon och därigenom okontroversiell. Jag ser vidare både Celon, Ivarsson och Gardell som långsiktiga ägare i Mofast, vilket jag hoppas ska ge bolaget en stabil ägarbas i vår spännande tillväxtresa framgent, säger Mathias Bjerkelius som kommentar till ägarförändringen.