Offentliggörande av årsredovisning för Mälardalens Omsorgsfastigheter 2019

Inför årsstämman den 6 april 2020 offentliggörs härmed årsredovisningen för Mälardalens Omsorgsfastigheter avseende 2019. Årsredovisningen har granskats av bolagets revisor.