Nytt datum för årsstämma i Mofast AB (Publ)

Styrelsen i Mofast AB (Publ) har beslutat att flytta fram bolagets årsstämma till den 18 maj 2022.

Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 21 april 2022. Bolagets årsredovisning kommer att publiceras på bolagets webbplats den 31 mars 2022.

Styrelsen

Mofast AB (Publ)