Mofasts riktade kvittningsemission registrerad

Antalet aktier och röster i Mofast AB (Publ) (“Mofast” eller “Bolaget”) har ökat med 6 035 231 till följd av den riktade kvittningsemissionen av aktier som beslutades av styrelsen med efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma den 23 november 2022 (“Kvittningsemissionen”). Aktierna i Kvittningsemissionen har idag registrerats av Bolagsverket.

I Kvittningsemissionen tecknades totalt 6 035 231 utestående aktier av Anders Ivarsson Aktiebolag och RPlim Fastighets AB. Samtliga aktier i Kvittningsemissionen har idag registrerats av Bolagsverket.

I dag, den 1 december 2022, finns det således totalt 17 837 240 aktier och lika många röster i Bolaget. Aktiekapitalet har genom Kvittningsemissionen ökat med 6 035 231 SEK och uppgår efter ökningen till 17 837 240 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kontakter

Jonas Blomquist, Ordförande

Telefon: +46 70 484 85 58