Mofasts företrädesemission registrerad och handeln med BTA upphör

Antalet aktier och röster i Mofast AB (Publ) (“Mofast” eller “Bolaget”) har ökat med 562 000 till följd av den företrädesemission av aktier som beslutades av styrelsen med efterföljande godkännande vid extra bolagsstämma den 23 november 2022 (“Företrädesemissionen”). Aktierna i Företrädesemissionen har idag registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (“BTA”) är den 10 januari 2023.

Företrädesemissionen registrerad

I Företrädesemissionen, vars teckningsperiod avslutades den 15 december 2022, tecknades totalt 562 000 aktier. Samtliga aktier i Företrädesemissionen har idag registrerats vid Bolagsverket och sista dag för handel med BTA är den 10 januari 2023. Avstämningsdag är den 12 januari 2023, varefter BTA omvandlas till aktier per den 16 januari 2023.

I dag, den 4 januari 2023, finns det således totalt 18 399 240 aktier och lika många röster i Mofast. Aktiekapitalet har genom Företrädesemissionen ökat med 562 000 SEK och uppgår efter ökningen till 18 399 240 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kontakter

Jonas Blomquist, Ordförande

Telefon: +46 70 484 85 58