Mofast avbryter process för avyttring av samhällsfastigheter

Mofast AB (Publ) (”Mofast ” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget beslutat att inte avyttra en portfölj av samhällsfastigheter enligt den avsiktsförklaring som Bolaget tidigare ingått med en institutionell investerare.

Mofast har idag beslutat att inte gå vidare med den avsiktsförklaring som reglerade avyttring av fastigheter vilken först meddelades den 17 oktober 2023 och som sedan förlängdes den 12 december 2023 samt 28 mars 2024. Bakgrunden till beslutet är att Mofast bedömer att läget för fastighetsbranschen stärkts samt ser en bättre affär i att behålla dessa fastigheter.

-Vi inledde försäljningsprocessen i ett annat marknadsläge men med det förbättrade ränteläget och fastighetsbranschens positiva utveckling ser vi nu en bättre affär i att behålla dessa fastigheter. Vi har därför beslutat att avbryta försäljningsprocessen, kommenterar tf. VD Per Gebenius.

Denna information är sådan som Mofast AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-06-27 18:52 CET.