Mofast AB (Publ): Tidigare meddelad avyttring kommer att läggas ut till mäklare

Mofast har, i ett pressmeddelande från den 1 mars 2022, kommunicerat ett ingånget avtal om försäljning av två fastigheter, Flen Lästen 10 och Hudiksvall Iggesund 14:269 via dotterbolag. Affären hade ett planerat tillträde i slutet av andra kvartalet 2022. Med anledning av att köparen inte har kunnat bekräfta sin finansiering, har Mofast nyttjat sin möjlighet att häva avtalet och kommer i stället att lägga ut fastigheterna till försäljning hos mäklare.

Styrelsen 

Mofast AB (publ)

Denna information är sådan som Mofast AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-16 16:02 CET.