Mofast AB (Publ) publicerar årsredovisning för 2022

Mofasts årsredovisning för 2022 har publicerats och finns nu tillgänglig på www.mofastab.se

Mofast äger, utvecklar och förvaltar fastigheter inom segmenten samhällsfastigheter och bostadsfastigheter på den svenska fastighetsmarknaden. Kunderna är privata omsorgsbolag, kommuner, landsting, myndigheter och privata hyresgäster. Genom aktiv förvaltning och utveckling av fastighetsbeståndet skapar vi värde och stabilitet för våra aktieägare, hyresgäster, medarbetare och leverantörer. Den 31 december 2022 bestod Mofasts fastighetsportfölj av 84 fastigheter med ett samlat fastighetsvärde om cirka 3,8 miljarder kronor.