Mofast AB (Publ): Årsredovisning 2022

Mofasts årsredovisning för 2022 har publicerats och finns nu tillgänglig på www.mofastab.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Gebenius, Tf. VD Mofast AB (Publ), Telefon: +46 (0)725875416, e-post: post@mofastab.se

Om Mofast AB (Publ)

Mofast AB (Publ) är ett på Spotlight noterat fastighetsbolag som äger, utvecklar och förvaltar samhälls- och bostadsfastigheter i attraktiva svenska tillväxtregioner.