Mofast AB (Publ) publicerar årsredovisning för 2021

Mofasts årsredovisning för 2021 finns från och med idag på koncernens hemsida i form av en pdf.

Årsredovisningen finns även länkad i detta pressmeddelande och kan laddas ner här.