Mofast AB (Publ) presenterar finansiell rapport för perioden januari – december 2022

Perioden oktober–december

• Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick till 55,2 mkr (28,4).

• Driftnettot under perioden uppgick till 32,2 mkr (17,1).

• Periodens förvaltningsresultat uppgick till –2,4 mkr (–11,1).

• Periodens resultat före skatt uppgick till –61,7 mkr (81,0).

Perioden januari–december

• Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick till 201,3 mkr (111,5).

• Driftnettot under perioden uppgick till 122,2 mkr (71,5).

• Periodens förvaltningsresultat uppgick till 19,7 mkr (5,2).

• Periodens resultat före skatt uppgick till –16,9 mkr (265,3).

”Vi står inför ett antal utmanande år med stor osäkerhet och oro för både hushåll och företag. Oro i form av krig, stigande elpriser- och inflation. Resultatet vi ser är att centralbanker världen över nu kraftigt höjer sina styrräntor. För oss innebär detta att direktavkastningskraven drivs upp och fastighetspriserna faller tillbaka. Vi kommer att fortsätta fokusera på vår kärnverksamhet; fastighetsförvaltning, driftoptimering, projektutveckling och finansiellt sunda investeringar. Det kommer att resultera i högre hyror och längre löptider på våra hyresavtal, lägre förvaltningskostnader och minskat klimatavtryck. Vi har den verksamhetsmässiga styrkan och den rätta marknadspositionen för att kunna prestera även i dessa tider. Nu kämpar vi!”

tf VD Per Gebenius 072 – 587 54 16.