Mofast AB (publ) presenterar delårsrapport för Q2 2022

Stabila intäkter tack vare diversifierad kundbas 

Vid halvårsskiftet värderades vårt fastighetsbestånd till 3,8 miljarder kronor. Hyresintäkterna  uppgick till 92,2 miljoner kronor (56,0) för de första sex månaderna. Intäkterna är stabila tack vare en väl diversifierad kundbas där var fjärde hyreskrona är hänförlig till kommun, landsting, myndighet eller region.

Kvartalet april–juni

  • Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick till 52,7 mkr (27,2).
  • Driftnettot under perioden uppgick till 30,4 mkr (17,8).
  • Periodens förvaltningsresultat uppgick till 10,3 mkr (3,9).
  • Periodens resultat före skatt uppgick till 28,1 mkr (89,2).

Perioden januari–juni

  • Koncernens hyresintäkter under perioden uppgick till 92,2 mkr (56,0).
  • Driftnettot under perioden uppgick till 53,9 mkr (35,0).
  • Periodens förvaltningsresultat uppgick till 10,3 mkr (10,5).
  • Periodens resultat före skatt uppgick till 28,8 mkr (93,8).

Kommenterar från VD

”Hyresintäkterna uppgick till 92 miljoner kronor (56,0) för de första sex månaderna. Intäkterna är stabila tack vare en  väl diversifierad kundbas där var fjärde hyreskrona är hänförlig till kommun, landsting, myndighet eller region.

Jag bedömer att hyresintäkterna på sikt kommer öka inom bostads beståndet som en följd av renoveringar och  standardhöjande åtgärder. Utöver detta kommer vi få viss hyrestillväxt som en följd av inflationskompensation  inom hyresrättsportföljen.

Fastighetsbestånd värderades vid halvårsskiftet till 3,8 miljarder kronor. Beståndet innehåller stor utvecklingspotential, både vad gäller renovering som möjligheten att tillskapa ytterligare byggrätter.”

För ytterligare information;

Tf VD Dan Törnsten – 070-855 75 50

Denna information är sådan som Mofast AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-08-24 08:30 CET.