Mofast AB (Publ) ingår tillägg till avsiktsförklaring

Mofast AB (Publ) har idag ingått tillägg till den avsiktsförklaring som offentliggjordes den 17 oktober 2023, kompletterades den 19 oktober 2023 genom en rättelse samt förlängdes den 21 december 2023. Tillägget till avsiktsförklaringen avser att ingåendet av bindande avtal och genomförandet av frånträde i transaktionen planeras att ske under andra kvartalet 2024, istället för under första kvartalet 2024 såsom tidigare meddelat.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Gebenius
Tf. VD och CFO
Telefon: +46 (0)72 587 54 16
Email:
post@mofastab.se

Jonas Blomquist

Styrelseordförande
Telefon: +46 (0)70 484 85 58

Om Mofast AB (Publ)

Mofast är ett fastighetsbolag med säte i Stockholm som äger, utvecklar och förvaltar samhälls- och bostadsfastigheter i Sverige. Bolagets kunder inkluderar privata omsorgsbolag, kommuner, landsting, myndigheter och privatpersoner. Fastighetsbeståndet är beläget i Sverige med fokus på attraktiva tillväxtregioner. Genom att utveckla befintliga fastigheter och projekt skapar Mofast mervärde i form av högre intäkter och ytterligare uthyrbar yta. Mofasts övergripande mål är att generera långsiktig och stabil riskjusterad avkastning genom välbelägna objekt med begränsade vakanser.