Mofast AB (Publ) ingår tillägg till avsiktsförklaring

Mofast AB (Publ) har idag ingått ett tillägg till den avsiktsförklaring som offentliggjordes den 17 oktober 2023, och kompletterades den 19 oktober 2023 genom en rättelse. Tillägget till avsiktsförklaringen avser att ingåendet av bindande avtal och genomförandet av frånträde i transaktionen planeras att ske under första kvartalet 2024, istället för under sista kvartalet 2023 såsom tidigare meddelat.

Styrelsen

Mofast AB (Publ)

Om Mofast

Mofast AB (Publ) är ett Stockholmsbaserat fastighetsbolag, noterat på Spotlight Stock Market, som i dess koncernbolag äger och förvaltar en samhälls- och bostadsfastighetsportfölj i Sverige. Portföljen omfattar ca 153 500 kvadratmeter, fördelat på 77 fastigheter med ett fastighetsvärde om ca 3,4 mdkr. Hyresgästerna i samhällsfastigheterna består i huvudsak av statliga aktörer, kommun- och landsting, samt några av Sveriges största vårdbolag. Bolaget äger och förvaltar även bostadsfastigheter framför allt i Stockholmsområdet.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Gebenius

Tf. VD Mofast AB (Publ)

Telefon: +46 (0)72-587 54 16

post@mofastab.se