Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding ABs delårsrapport januari – juni 2021

Bolagets delårsrapport för perioden mellan 1 januari och 30 juni 2021 finns nu tillgänglig häri och på bolagets hemsida. 

Denna information är sådan som Mälardalen Omsorgsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-08-31 08:30 CET.