Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) publicerar årsredovisning inkluderande revisionsberättelse för 2019

Med anledning av måndagens utskick av årsredovisningen för 2019 publiceras härmed årsredovisningen för 2019 med tillhörande revisionsberättelse.