Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) noteras på Spotlight Stock Market den 17 juni 2019

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding (publ) (“Mälardalens Omsorgsfastigheter“) har idag erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på Spotlight Stock Market med första handelsdag 17 juni 2019.

Mälardalens Omsorgsfastigheter är ett nybildat fastighetsbolag som äger och förvaltar en samhällsfastighetsportfölj i Mälardalen. Huvuddelen av portföljen utgörs av LSS boenden och totalt omfattar portföljen ca 16 700 kvadratmeter, fördelat på 25 fastigheter. Hyresavtalen generar årliga hyresintäkter om cirka 32 miljoner kronor och har en genomsnittlig kvarvarande hyresperiod på 6,5 år.

Hyresgästerna utgörs av både kommunala och privata hyresgäster men verksamheten som drivs i fastigheterna är till sin helhet skattefinansierade.

Mälardalens Omsorgsfastigheters avser genomföra kvartalsvisa utdelningar om ca 1,9 kronor per aktie, vilket motsvarar en årlig direktavkastning om ca 7,5 procent i relation till noteringskursen på 100 kronor.

Mälardalens Omsorgsfastigheters VD är Mattias Bülow och bolaget förvaltas av Kvalitena AM AB.

Handelsinformation: 
Första handelsdag: 17 juni 2019
Kortnamn på Spotlight Stock Market: MOFAST
Pris per aktie i föregående emission: 100 kr
ISIN-kod: SE0012596120

Bolagsbeskrivning kommer att publiceras på Mälardalens Omsorgsfastigheters och Spotlight Stock Markets hemsidor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Bülow, VD
Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)
+46 707 45 01 60
post@mofastab.se