Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ), kompletterande information avseende datum för kallelsen samt offentliggörandet av bolagets årsredovisning ink. revisionsberättelse 2020.

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ), komplettering avseende datum för kallelse samt offentliggörandet av bolagets årsredovisning inkluderande revisionsberättelse 2020.

Kallelsen kommer att distribueras marknaden den 15 mars 2021. Årsredovisning samt revisionsberättelse kommer att distribueras marknaden den 31 mars 2021.

Kalendarium kommunicerat i bolagets Bokslutskommuniké 2020 har uppdaterats med ovan information och uppdaterad version biläggs denna kommunikation.