Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) förvärvar bostadsfastigheter i Uppsala och Örebro till ett överenskommet värde om 265 Mkr via en riktad nyemission.

Samtliga av fastigheterna är utpräglade flerbostadsfastigheter med mindre inslag av omsorgslokaler. Fastigheterna omfattar en total yta om 9 088 kvm med ett driftnetto om ca 8,9 Mkr per år.

Förvärvet sker genom att större delen av likviden erläggs genom en riktad nyemission i enlighet med ett bemyndigande beslutat på Mofast årsstämma i april. Säljarna är i huvudsak Anders Ivarsson Aktiebolag som ägs av familjen Ivarsson som är stora fastighetsägare i Örebro och Södertälje och sedan tidigare är aktieägare i Mofast samt RPlim Fastighets AB, och indirekt dess ägare Christer Gardell, som efter transaktionen kommer vara Mofast tredje största ägare med en ägarandel om ca 7%. Anders Ivarsson Aktiebolag äger efter transaktionen ca 10% av bolaget.

Vi tror på Mofast och deras strategi och ser långsiktigt på ägandet i bolaget, säger Lars Gunnar Schultz ordförande i RPlim Fastighets AB i en kommentar.

I och med förvärvet kommer Mofast majoritetsägare även att erbjuda RPlim Fastighets AB en styrelseplats vid nästa årsstämma och fram till dess en adjungerad styrelseplats. Platsen kommer tills vidare att intas av Malcolm Lidbeck. Malcolm inledde sin karriär på Mannheimer Swartling Advokatbyrå och har därefter lång erfarenhet från aktivt arbete i flertalet företag, såsom Filippa K och Acne Group där han var delägare och styrelseledamot. Malcolm är för närvarande i ledningsgruppen på Synsam Group.

Jag ser fram emot att vara med på Mofast resa och hoppas kunna bidra med min bakgrund från snabbväxande konsumentinriktade företag, säger Malcolm i en kommentar.

Förvärvet sker till ett överenskommet fastighetsvärde om 265 Mkr, emissionskursen har satts till 99,44 sek vilket är genomsnittskursen under de sista 5 bankdagarna före avtalets ingående.

Tillträdet är planerat till den 30 september 2021.

Vi är nöjda med förvärvet av fastigheterna och dess centrala läge i Uppsala och Örebro. I och med förvärvet passerar Mofast 2 mdkr i fastighetsvärde. Vi har identifierat möjligheter till standardhöjande renoveringar i lägenheterna vid omflyttningar samt utveckling av nya lägenheter i samtliga fastigheter. Framtagandet av dom dolda värdena kommer påbörjas i samband med tillträdet i september. Med förvärvet ökar andelen bostäder i Mofast portfölj vilket driver den långsiktiga strategin om tillväxt samt den beslutade portföljstrategin. Att familjen Ivarsson och RPlim Fastighets AB väljer att öka sitt innehav i Mofast via denna affär ser vi som ett kvitto på att bolaget är på rätt väg och att dom ser långsiktigt på sitt engagemang och ägande i bolaget”, säger Mathias Bjerkelius, VD Mofast.

Styrelsen

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Denna information är sådan som Mälardalen Omsorgsfastigheter är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-06-08 11:30 CET.