Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) byter namn till Mofast AB (publ)

Den 29 september 2021 beslutade bolagstämman om ändring av företagsnamn från Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) till Mofast AB (publ). Den 12 november 2021 godkändes och registrerades namnändringen hos Bolagsverket. Bolagets aktier kommer att handlas under aktienamnet Mofast och kortnamnet MOFAST. CFI och ISIN-koderna ändras inte. FISN-koden ändras till MOFAST/SH. Den sista handelsdagen innan företagsnamnet och FISN-koden ändras hos Spotlight är den 3 december 2021, och den första handelsdagen med det nya företagsnamnet och FISN-koden är den 6 december 2021.