Kompletterande information avseende förvärvet av fastighetsportfölj från Celon Förvaltning AB

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) (”Bolaget”) kommunicerade den 27 november 2020 att Bolaget har ingått ett överlåtelseavtal angående förvärv avseende en fastighetsportfölj från Celon Förvaltning AB (”Säljaren”), ett helägt dotterbolag till Celon AB. Som ett komplement till tidigare lämnad information avser Bolaget nu genom detta meddelande lämna ytterligare information om fastighetsportföljen som omfattas av överlåtelseavtalet inför sammankallad extra bolagsstämma onsdagen den 16 december 2020.

Bolaget förvärvar fastighetsportföljen till ett genomsnittligt pris om 45 912 kronor per m². Fastighetsportföljen omfattar en total uthyrningsbar area om 8 843 m² samt har en beräknad total årlig hyresintäkt om som lägst 16 921 770 kronor. Säljaren har i överlåtelseavtalet garanterat att den årliga hyresintäkten kommer att som lägst uppgå till förutnämnda belopp under en period om 5 år från att Bolaget tillträder aktierna de respektive bolagen som äger fastigheterna. Om hyresintäkterna inte uppgår till beräknat belopp skall Säljaren ersätta Bolaget motsvarande mellanskillnaden mellan garanterad hyresintäkt och faktisk hyresintäkt. Det underliggande överenskomna fastighetsvärdet är 406 000 000 kronor. Förvärvet förväntas innebära en initial direktavkastning om 3,11 procent för Bolaget.

Följande fastigheter nedan ingår i fastighetsportföljen.

Fastighetsbeteckning Kommun Område
Flustret 10 Solna Råsunda
Bromsen 3 Stockholm Hammarbyhöjden
Bergborren 2 Stockholm Traneberg
Högklippan 7 Stockholm Traneberg
Nipfjället 8 Stockholm Traneberg
Papperskniven 10 Stockholm Aspudden
Skrubbhyveln 5 Stockholm Gubbängen
Sticksågen 1 Stockholm Gubbängen