Kommuniké från extra bolagsstämma den 24 januari 2020 i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Vid extra bolagsstämma den 24 januari 2020 i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) fattades följande beslut:

  • Stämman beslutade att anta en ny bolagsordning varigenom bl.a. gränserna för aktiekapital och antalet aktier ökas.
     
  • Stämman beslutade bemyndiga styrelsen att besluta om riktad nyemission om lägst 3 500 000 aktier och maximalt 3 850 000 aktier.