Information avseende datum för bolagsstämma Mälardalens Omsorgsfastigheter

Med hänvisning till administrativa skäl har datum för årsstämma senarelagts från den 23 mars till den 6 april 2020. Separat kallelse kommer distribueras inom kort samt kallelsen kommer även annonseras enligt gällande regelverk.