Företrädesemissionen registrerad och handeln med BTA upphör

Mofast AB (Publ) (”Mofast” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av aktier, vars teckningsperiod avslutades den 25 mars 2024. Företrädesemissionen har idag registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel med betald tecknad aktie (”BTA”) är 11 april 2024. Avstämningsdag är den 15 april 2024, varefter BTA omvandlas till aktier per den 17 april 2024.

Idag, den 8 april 2024, uppgår antalet aktier tillika röster i Bolaget till 36 798 480. Aktiekapitalet har ökat med 18 399 240 SEK till 36 798 480 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Per Gebenius
Tf. VD och CFO
Telefon: +46 (0)72 587 54 16
Email:
post@mofastab.se

Jonas Blomquist

Styrelseordförande
Telefon: +46 (0)70 484 85 58

Rådgivare

Wigge & Partners Advokat KB har agerat legal rådgivare till Bolaget i samband med emissionen.