Flaggningsmeddelande i Mofast AB (Publ)

Mofast AB (Publ) (“Bolaget“) meddelar härmed att Anders Ivarsson Aktiebolag har passerat flaggningsgränsen om 40 procent av röster och kapital med anledning av den riktade kvittningsemissionen som beslutades av styrelsen med efterföljande godkännande på extra bolagsstämma den 23 november 2022. Anders Ivarsson Aktiebolag har förvärvat 5 018 211 aktier genom sitt deltagande i kvittningsemissionen som nu registrerats hos Bolagsverket. Per dagen för detta pressmeddelande äger Anders Ivarsson Aktiebolag cirka 43,8 procent av röster och kapital i Bolaget. Innan aktieförvärvet uppgick Anders Ivarsson Aktiebolags innehav i Bolaget till 23,7 procent av röster och kapital.

Genom Kvittningsemissionen överstiger Anders Ivarsson Aktiebolags ägande 30 procent vilket medför en skyldighet att lägga bud på samtliga aktier i Bolaget. Aktiemarknadsnämnden har beviljat Anders Ivarsson Aktiebolag dispens från budplikten genom sitt uttalande AMN 2022:46.

Kontakt:
Jonas Blomquist, Ordförande

Telefon: +46 70 484 85 58