Flaggningsmeddelande i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Futur Pension Holding AB har till Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) lämnat information att man genom köp per den 16 april 2020 nu har ett indirekt innehav av 512 400 antal aktier och rösträtter i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB genom Futur Pension Försäkringsaktiebolag.

Innehavet motsvarar 8,75897 % av det totala antalet andelar och rösträtter. Innan uppgick innehavet till 223 400 antal aktier och rösträtter vilket motsvarade 3,81880 %.

Futur Pension Holding AB flaggar upp innehavet då Futur Pension Försäkringsaktiebolag har förvärvat aktier i bolaget.

 

Flaggningsmeddelandet publiceras då innehavet överstiger 5 %, i enlighet med Spotlight Stock Markets flaggningsregler.