Fastställande av utbetalningsdagar för utdelning

Vid styrelsemöte den 14 maj 2020 i Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) beslutade styrelsen, med stöd av bemyndigande från ordinare bolagsstämma, att fastställa datum avseende avstämnings- och utbetalningsdagar för vinstutdelning inför tiden till nästa årsstämma.

Datum som fastställdes är:

  • Avstämningsdag 30 juni 2020. Utbetalning beräknas till 8 juli 2020.

  • Avstämningsdag 30 september 2020. Utbetalning beräknas till 8 oktober 2020.

  • Avstämningsdag 30 december 2020. Utbetalning beräknas till 8 januari 2021

Utdelning kommer att ske med ett belopp om 1,75 kronor per aktie och tillfälle.