Styrelse och ledning

Nedan följer närmare uppgifter om styrelseledamöters och ledande befattningshavares utbildning och relevant erfarenhet, deras innehav av värdepapper samt andra pågående uppdrag. Uppdrag inom Koncernen har inte inkluderats.

Styrelsen

Jonas Blomquist

Styrelseordförande och ledamot sedan 2021.

Utbildning och erfarenhet

Jonas är utbildad jurist och ekonom. Jonas arbetar som advokat och partner på MAQS Advokatbyrå med specialisering mot M&A med särskild inriktning mot fastighetsbranschen. Jonas har erfarenhet av att hjälpa en mängd olika aktörer såsom privata och noterade fastighetsbolag, fastighetsutvecklare och fastighetsfonder samt kommunala bolag och banker. Han har även en omfattande erfarenhet av att granska och förhandla kommersiella avtal för företag i andra branscher. Jonas har även erfarenhet från arbete vid domstol.

Andra väsentliga uppdrag utanför Koncernen

Advokat och partner på MAQS Advokatbyrå

Innehav i Mofast

Äger 15 000 teckningsoptioner.

Tor-Leif Ivarsson

Ledamot sedan 2023.

Utbildning och erfarenhet

Tor-Leif är utbildad ekonom och har en lång och gedigen erfarenhet från fastighetsägande och förvaltande.

Andra väsentliga uppdrag utanför Koncernen

Delägare samt styrelseordförande i Anders Ivarsson Aktiebolag.

Innehav i Mofast

Äger 143 000 aktier privat samt 7 746 899 aktier genom Anders Ivarsson Aktiebolag.

Anders Ilstam

Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning och erfarenhet

Anders är utbildad till merkantilingenjör. Han är styrelseordförande i bland annat Grimaldi Industri AB, Absortech AB, Cycleurope AB och Idre Golf Ski & Spa AB. Tidigare ledande befattningar i Beijerinvest, SKF och Sandvik och som styrelsens ordförande i Seco Tools, Beijer Electronics, Munters med flera. Har erhållit utmärkelsen Guldklubban i noterade bolag år 2010.

Andra väsentliga uppdrag utanför Koncernen

Styrelseordförande i bland annat Grimaldi Industri Aktiebolag (inklusive uppdrag i dotterbolag), Absortech Group AB (inklusive uppdrag i dotterbolag), AB Idre Golf Ski & Spa (inklusive uppdrag i dotterbolag), MaxTess AB, M Ilstam AB (inklusive uppdrag i dotterbolag) och Halmstad Handeln 2 Fastighets AB samt styrelseledamot i MaxTess Holding AB.

Innehav i Mofast

Äger 11 470 aktier och 15 000 teckningsoptioner.

Magnus Malm

Styrelseledamot sedan 2023.

Utbildning och erfarenhet

Magnus är utbildad ekonom. Han är grundare och VD till Magnentus-koncernen.

Andra väsentliga uppdrag utanför Koncernen

VD Magnentus-koncernen, styrelseordförande i Nordic Exhibitions & Events AB. Styrelseledamot i bland annat Svolder Aktiebolag, School Parrot AB, Norrköping Citysamverkan Ekonomisk förening, Ostia Fastighetsutveckling i Norrköping AB samt Danske Banks lokalstyrelse i Norrköping.

Innehav i Mofast

Äger 63 889 aktier genom Förvaltnings AB Magnentus.

Malcolm Lidbeck

Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning och erfarenhet 

Malcolm är utbildad jurist och tidigare verksam som advokat hos Mannheimer Swartling, VD för J Lindeberg, styrelseordförande i ACNE Group, samt styrelseledamot i Filippa K Group AB. Malcolm är sedan 2015 verksam i Synsam AB (publ).

Andra väsentliga uppdrag utanför Koncernen

Styrelseordförande i Synsam Group Denmark A/S, Kullen Holding AB och Schuylkill Partners AB (inklusive uppdrag i dotterbolag) samt styrelseledamot i Synsam Group Innovationscenter AB, Synsam Group Norway AS, Synsam Group One AB (inklusive uppdrag i dotterbolag) och Malcolm Lidbeck AB.

Innehav i Mofast

Äger 3 000 aktier.

Ledande befattningshavare och medarbetare

Per Gebenius

Befattning: tf. VD, samt CFO

Skicka e-post

Lasse Degerholm

Befattning: Bygg & Projektchef

Skicka e-post

Pierre Bjelkmark

Befattning: Fastighetschef

Skicka e-post

Andrée Svensson

Befattning: Analytiker

Skicka e-post