Styrelse och ledning

Nedan följer närmare uppgifter om styrelseledamöters och ledande befattningshavares utbildning och relevant erfarenhet, deras innehav av värdepapper samt andra pågående uppdrag. Uppdrag inom Koncernen har inte inkluderats.

Styrelsen

Jonas Blomquist

Styrelseordförande och ledamot sedan 2021.

Utbildning och erfarenhet

Jonas är utbildad jurist och ekonom. Jonas arbetar som advokat och partner på MAQS Advokatbyrå med specialisering mot M&A med särskild inriktning mot fastighetsbranschen. Jonas har erfarenhet av att hjälpa en mängd olika aktörer såsom privata och noterade fastighetsbolag, fastighetsutvecklare och fastighetsfonder samt kommunala bolag och banker. Han har även en omfattande erfarenhet av att granska och förhandla kommersiella avtal för företag i andra branscher. Jonas har även erfarenhet från arbete vid domstol.

Andra väsentliga uppdrag utanför Koncernen

Styrelseledamot i Uptown Girl AB (inklusive uppdrag i dotterbolag).

Innehav i Mofast

Äger 15 000 teckningsoptioner.

Dan Törnsten

Styrelseledamot sedan 2020 och VD under 2021-2022.

Utbildning och erfarenhet

Dan har mer än 25 års erfarenhet i fastighetsbranschen. Förutom en omfattande kompetens inom konstruktion och juridik så är han en erfaren portföljförvaltare. Han har tidigare varit VD för Colliers i Sverige men har sedan 2021 övergått till VD i Mofast AB (Publ). Övriga styrelseuppdrag är Hammarby IF, Stockholmsalliansen (HIF, AIK, DIF), Stadsfinans AB och ViInvest.

Andra väsentliga uppdrag utanför Koncernen

Styrelseledamot i bland annat VI Invest Aktiebolag, DT Management AB och Statsfinans Management Sverige AB samt styrelseledamot och VD i Midsommarkransen Förvaltning AB.

Innehav i Mofast

Äger 1 269 aktier och 15 000 teckningsoptioner.

Anders Ilstam

Styrelseledamot sedan 2021.

Utbildning och erfarenhet

Anders är utbildad till merkantilingenjör. Han är styrelseordförande i bland annat Grimaldi Industri AB, Absortech AB, Cycleurope AB och Idre Golf Ski & Spa AB. Tidigare ledande befattningar i Beijerinvest, SKF och Sandvik och som styrelsens ordförande i Seco Tools, Beijer Electronics, Munters med flera. Har erhållit utmärkelsen Guldklubban i noterade bolag år 2010.

Andra väsentliga uppdrag utanför Koncernen

Styrelseordförande i bland annat Grimaldi Industri Aktiebolag (inklusive uppdrag i dotterbolag), Absortech Group AB (inklusive uppdrag i dotterbolag), AB Idre Golf Ski & Spa (inklusive uppdrag i dotterbolag), MaxTess AB, M Ilstam AB (inklusive uppdrag i dotterbolag) och Halmstad Handeln 2 Fastighets AB samt styrelseledamot i MaxTess Holding AB.

Innehav i Mofast

Äger 11 470 aktier och 15 000 teckningsoptioner.

Dan Mangell

Styrelseledamot sedan 2020.

Utbildning och erfarenhet

Dan är egenföretagare och marknadsekonom med bakgrund inom bolag som bland annat the Coca-Cola Company och SAS, och är sedan tidigare styrelseledamot i ett flertal bolag.

Andra väsentliga uppdrag utanför Koncernen

Styrelseledamot i Pond Design AB, NoseOption AB, Upptec AB, J Ben L Holding AB (inklusive uppdrag i dotterbolag) samt styrelseledamot och VD i Pond Labs AB (inklusive uppdrag i dotterbolag) och extern vice VD i NuvoAir AB.

Innehav i Mofast

Äger 83 776 aktier och 15 000 teckningsoptioner.

Malcolm Lidbeck

Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning och erfarenhet 

Malcolm är utbildad jurist och tidigare verksam som advokat hos Mannheimer Swartling, VD för J Lindeberg, styrelseordförande i ACNE Group, samt styrelseledamot i Filippa K Group AB. Malcolm är sedan 2015 verksam i Synsam AB (publ).

Andra väsentliga uppdrag utanför Koncernen

Styrelseordförande i Synsam Group Denmark A/S, Kullen Holding AB och Schuylkill Partners AB (inklusive uppdrag i dotterbolag) samt styrelseledamot i Synsam Group Innovationscenter AB, Synsam Group Norway AS, Synsam Group One AB (inklusive uppdrag i dotterbolag) och Malcolm Lidbeck AB.

Innehav i Mofast

Äger 3 000 aktier.

Ledande befattningshavare och medarbetare

Per Gebenius

Befattning: tf. VD, samt CFO

Skicka e-post

Lasse Degerholm

Befattning: Bygg & Projektchef

Skicka e-post

Pierre Bjelkmark

Befattning: Fastighetschef

Skicka e-post

Isak Abraham

Befattning: Arkitekt

Skicka e-post

Andrée Svensson

Befattning: Analytiker

Skicka e-post