Mofast är ett tillväxtorienterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar samhällsfastigheter och bostadsfastigheter.

Vi erbjuder trygga och kvalitativa hem för samtliga individer i samhället. Tillsammans med både offentliga och privata aktörer på marknaden skapar vi ett integrerat samhälle med tillgång till service, vård och bostäder.

Mofast var från grunden ett rent samhällsfastighetsbolag som noterades på Spotlight Stock Market i juni 2019, med syftet att vara en utdelningsaktie. Under våren 2021 har nya huvudägare kommit in i bolaget vilka har tydliggjort bolagets riktning, vilken omfattar fokus på förvaltning, utveckling och förvärv. Fokus ligger på att skapa en väl sammansatt portfölj innehållande både samhälls- och bostadsfastigheter. Mofast tror att dessa tillgångsslag kommer att stå för en fin utveckling över tid.

Under hösten 2021 bytte bolaget namn från Mälardalens Omsorgsfastigheter till Mofast AB, som på ett bättre sätt symboliserar bolaget och fokusområdena framgent.

Mofast har en bra position i marknaden och har samtidigt en bra geografisk spridning på fastighetsbeståndet. Intjäningen kommer huvudsakligen från kommuner samt kunder med skattefinansierad verksamhet, vilket ger en trygghet och stabilitet över tid samt en bra grund för framtida utveckling och tillväxt.

Mofast har idag också ett tydligt fokus på ett aktivt utvecklingsarbete, inte minst genom en rad pågående åtgärder riktade mot den befintliga bostadsportföljen.

Bolaget har även under sommaren undertecknat förvärv av ytterligare fem flerbostadsfastigheter på centrala områden i Stockholm, Uppsala och Örebro, där det identifierats bra utvecklingsmöjligheter.

Mofast har kommunicerat en ny strategisk plan där det underliggande fastighetsvärdet 2024 ska uppgå till 5 miljarder kronor. Vid tidpunkten för målsättningen den 29 april 2021 redovisade bolaget ett fastighetsvärde om 1,87 Mdkr. I samband med de nya förvärven som skett över sommaren samt de investeringar som skett i det befintliga beståndet har bolaget numera ett fastighetsbestånd om 2,3 Mdkr. Denna utveckling av portföljen är i linje med bolagets ambition att värde ska uppnås genom utveckling av befintliga fastigheter samt via nyförvärv.

Mofast i siffror 2021

114 MKR

Totala hyresintäkter

92,6 MKR

Beräknat driftnetto

5,0 %

Genomsnittlig direktavkastning

4 KR/AKTIE

Utdelning