Styrelse och ledning

Styrelsen

Jonas Blomquist

Född: 1976

Styrelseledamot sedan: 2021.

Erfarenhet: Jonas är advokat och partner på MAQS Advokatbyrå med specialisering mot M&A med särskild inriktning mot fastighetsbranschen. Jonas har i sin roll som advokat erfarenhet av att hjälpa en mängd olika aktörer såsom privata och noterade fastighetsbolag, fastighetsutvecklare och fastighetsfonder samt kommunala bolag och banker. Jonas har även en omfattande erfarenhet av att granska och förhandla kommersiella avtal för företag i flera andra branscher. Jonas är förutom jurist även utbildad ekonom samt har erfarenhet från arbete vid domstol. Ej oberoende i förhållande till större ägare och bolaget.

Pågående uppdrag: Advokat och Partner på MAQS och Ordförande i Mälardalens Omsorgsfastigheter samt suppleant i koncernens dotterbolag.

Dan Törnsten

Född: 1957

Styrelseledamot sedan: 2020.

Erfarenhet: Dan har mer än 25 års erfarenhet i fastighetsbranschen. Förutom att han kan allt från konstruktion till juridik så är han en skicklig portföljförvaltare. Har varit VD för Colliers i Sverige sedan 2009 men har sedan 2021 övergått till Styrelseordförande i bolaget. Övriga styrelseuppdrag är Hammarby IF, Stockholms Alliansen (HIF, AIK, DIF), Stadsfinans AB och ViInvest. Oberoende i förhållande till större aktieägare, företaget och dess ledning.

Pågående uppdrag: Ledamot i Mälardalens Omsorgsfastigheter AB, Ledamot VI Invest AB, ordförande Colliers International AB.

Anders Ilstam

Född: 1941

Styrelseledamot sedan: 2021.

Erfarenhet: Anders är merkantilingenjör. Styrelseordförande i Grimaldi industri AB, Absortech AB, Cycleurope AB, Idre Golf Ski & Spa AB. Tidigare ledande befattningar i Beijerinvest, SKF och Sandvik och som styrelsens ordförande i Seco Tools, Beijer Electronics, Munters med flera. Har erhållit utmärkelsen Guldklubban i noterade bolag år 2010.

Oberoende i förhållande till större aktieägare, företaget och dess ledning

Pågående uppdrag: ; Ledamot i Mälardalens Omsorgsfastigheter AB, Ordförande Grimaldi Industri Aktiebolag, ordförande cycleurope AB, ledamot Plockomatic International AB, ledamot 3 Nine AB, ordförande Absortech AB

Dan Mangell

Född: 1963

Styrelseledamot sedan: 2020.

Erfarenhet: Dan är egenföretagare och marknadsekonom med bakgrund inom bolag som the Coca-Cola Company och SAS, och är sedan tidigare styrelseledamot i ett flertal bolagsstyrelser. Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men ej oberoende i förhållande till huvudägare

Pågående uppdrag: Ledamot i Mälardalens Omsorgsfastigheter AB, Ordförande Pond Design AB, styrelseledamot Upptec AB, styrelseledamot NuvoAir AB, styrelseledamot NoseOption AB, styrelseledamot J Ben L Holding AB

Malcolm Lidbeck

Född: 1963

Styrelseledamot sedan: 2022.

Utbildning: Juristexamen vid Stockholms universitet.

Arbetslivserfarenhet: Advokat hos Mannheimer Swartling, VD för J Lindeberg, styrelseordförande i ACNE Group, samt styrelseledamot i Filippa K Group AB. Malcolm är sedan 2015 verksam i Synsam AB (publ).

Ledande befattningshavare

Dan Törnsten

Befattning: VD

Skicka e-post

Per Gebenius

Befattning: CFO

Skicka e-post

Lasse Degerholm

Befattning: Bygg & Projektchef

Skicka e-post

Pierre Bjelkmark

Befattning: Fastighetschef

Skicka e-post

Isak Abraham

Befattning: Arkitekt

Skicka e-post